Pečovatelská služba pro Fulnecko

Od 1. ledna 2013 mohou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení na Fulnecku využít pečovatelskou službu Charity Odry- středisko Fulnek pro pomoc při zvládání úkonů z běžného osobního života a domácnosti. Tyto služby hradí uživatel na základě ceníku pečovatelských úkonů, který je součástí Smlouvy o poskytování činností a úkonů pečovatelské služby. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, jednorázovou výpomocí, nebo jako pomoc a péči dle individuální domluvy. Pečovatelskou službu vykonávají naše pečovatelky. Adresa střediska Fulnek je: Charita Odry-středisko Fulnek, Ladoňka, Masarykova 390, 74245 Fulnek.

Tel. kontakt na pečovatelky pro Fulnecko: Martina Hezinová 731 075 802 a Jana Schenková 605 898 799

__________________________________________________________________

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry