Pečovatelská služba – Ceník

zpět

Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Pečovatelskou službu poskytujeme dlouhodobě, ale je možná i jednorázová výpomoc.

Objednávat můžete osobně, telefonicky nebo E-mailem od pondělí do pátku
6.00 – 14.30hod

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Dovoz obědů

Úprava ceníku pro Vítkovsko

Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry od 1. 1. 2017


Seznam úkonů a cen pečovatelské služby Charity Odry

platný od 1.1. 2017

 

Úkony jsou hrazeny za každou započatou čtvrthodinu (15minut). Do času poskytování služeb, se započítává i čas nezbytný pro přípravu výkonu včetně času nezbytného k dopravě zaměstnance na místo poskytování služby.V případě platby v hotovosti se celková částka za poskytnuté služby na faktuře zaokrouhluje na celé koruny.

 

A  – Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

 • A 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • A 2 – 30 minut – 65 kč
 • A 3 – 45 minut – 97, 50
 • A 4 – 60 minut – 130 kč

 

B  –  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

 

 • B 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • B 2 – 30 minut – 65 kč
 • B 3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • B 4 – 60 minut – 130 kč

 

C  –  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dovoz nebo donáška oběda s následnou asistencí (pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
 • Pomoc při přípravě jídla a pití.
 • Příprava a podání jídla a pití.

 

 • C 1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • C 2 – 30 minut – 65 kč
 • C 3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • C 4 -60 minut – 130 kč

 

 • Dovoz dietní stravy – i bez asistence a to z důvodu, že neexistuje jiný dovozce dietní stravy. Rozvoz je určen pro uživatele Oderska a Vítkovska jejichž zdravotní stav vyžaduje konzumaci dietní stravy. Dovoz dietní stravy může být omezen z důvodu kapacity nemocniční jídelny.

 

Dovoz obědů o víkendu a svátcích nezajišťujeme (pouze dovoz dietní stravy na Odersku). V tyto dny si musí stravu zajistit uživatel sám nebo s pomocí rodiny. V opačném případě můžeme dopomoci s nákupem hotových jídel a jejich podáním uživateli.

 

Cena dovozů jídla

 • C 5 – Dovoz jídla s asistencí v Odrách, Fulneku, ve Vítkově, v Budišove n./B. a do jejich místních částí od PO do PÁ – 1dovoz – 5/ + asistence 15 min. / 32,50 kč
 • C 9 – Dovoz druhého jídlonosiče do stejné rodiny (na stejnou adresu) – 1dovoz – 5 kč
 • C 10 – Dovoz dietní stravy od PO do PA na Odersku a Vítkovsku – 1dovoz – 20 kč
 • C 11 – Dovoz dietní stravy o víkendech a svátcích na Odersku – 1dovoz – 20 kč

 

D  –  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba domácích spotřebičů,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
 • malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

 

 • D1 – 15 minut – 32,50 kč
 • D2 – 30 minut – 65 kč
 • D3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • D4 – 60 minut – 130 kč
 • D5 – Praní prádla a žehlení prádla – 150 kč/1 pračka prádla

 

E  –  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení studentů do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

 • E1 – 15 minut – 32, 50 kč
 • E2 – 30 minut – 65 kč
 • E3 – 45 minut – 97, 50 kč
 • E4 – 60 minut – 130 kč

 

F  –  Fakultativní služby

 • Neodhlášená návštěva pečovatelky (mimo předem sjednanou dobu), návštěva, která se neuskuteční po příchodu pečovatelky
 • Doprava vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele
 • Fyzická asistence druhé osoby při provádění (poskytování) výkonu

Úhrada těchto úkonů

 

 • F 01 – 15 minut – fyzická asistence druhé osoby – 32, 50 kč
 • F 02 – 30 minut – fyzická asistence druhé osoby – 65 kč
 • F 03 – 45 minut – fyzická asistence druhé osoby – 97, 50 kč
 • F 04 – 60 minut – fyzická asistence druhé osoby – 130 kč
 • F 5 – Neodhlášená návštěva pečovatelky (mimo předem sjednanou dobu) – 50 kč
 • F 6 – Doprava vozidlem Charity Odry – 7 kč / 1km

(V případě přepravy více uživatelů v jednom vozidle se cena za km dělí rovným dílem mezi tyto uživatele.)

 • F 7 – Doprava vozidlem Charity Odry po městě Vítkov – 25 kč / 1odvoz, dovoz (týká se občanů Vítkova)
 • F8 – Doprava vozidlem Charity Odry po místních částech Vítkova nebo z místních částí do Vítkova – 12 kč / 1km
Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry