Poděkování pracovníkům Charity

Dne 27. 5. 2008 vyšel v Novojičínském deníku článek „Poděkování pracovníkům Charity“.

Velmi si toho vážíme a celý článek uvádíme zde:

Děkuji pracovníkům Charity Odry za pomoc při péči o těžce nemocnou paní Martu Činčalovou. Naše díky patří zejména paní Jitce Pazderové, Pavle Olšanské a Jindřišce Stuhlové za osobní, lidský, ochotný a profesionální přístup, rady a pomoc, kdykoliv jsme odbornou pomoc potřebovali, a také panu Petru Kučerkovi za zajištění možnosti zapůjčení zdravotnických kompenzačních pomůcek k usnadnění domácí péče a zvýšení pohodlí nemocného člověka. Pracovníci Charity Odry, se kterými jsme měli možnost každodenně spolupracovat, svým přístupem bezezbytku naplnili svůj deklarovaný závazek „naplňovat potřeby seniorů“. Tímto nám umožnili, aby naše maminka a babička s námi mohla setrvat ve vlastním domácím prostředí co možná nejdéle, a za tuto možnost a poskytnuté služby děkujeme.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry