Poděkování za humanitární sbírku

Od 5. do 17. června 2013 proběhla materiální humanitární sbírka pořádaná Charitou Odry ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou pro lidi zasažené povodněmi.

Tímto bychom chtěli poděkovat Vám všem jednotlivým dárcům, ale také školám, firmám, okolním obcím a dalším organizacím, které během této doby přinášeli, buď přímo na Charitu Odry v Odrách, nebo v jednotlivé sbírkové dny do našich poboček ve městech Fulnek, Budišov n. B. a Vítkov své dary a zapojili se do této sbírky.

Díky Vašemu přispění jsme mohli vypravit za Charitu Odry celé dodávkové auto plné čistících a úklidových prostředků, hygienických potřeb, ložního prádla, pracovních oděvů a nářadí. Všechny tyto sesbírané věci byly hromadně převezeny Diecézní charitou ostravsko-opavskou do centrálního skladu a předány k dispozici národnímu koordinátoru pro mimořádné události Charity Česká republika, který dále zajišťuje předávání humanitární pomoci podle potřebnosti do zaplavených oblastí.

S poděkováním a s úctou

Bc. Petr Kučerka

ředitel Charity Odry

 

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry