Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2010

Vážení spoluobčané,

při pohledu ne letošní vykoledovanou částku 1 050.417 Kč za Charitu Odry může člověka napadnout, že je částka nižší než v roce 2009 a to o 9.121 Kč. Jenže opak je pravdou. V roce 2009 jsme zajišťovali Tříkrálovou sbírku v Bruntále, kde se vykoledovalo 82.237 Kč, ale v letošním roce 2010 tam Tříkrálovou sbírku zajišťovala a nadále bude zajišťovat Charita Krnov. A na základě této informace je letošní konečný výsledek vyšší o 73.000 Kč. Můžu jen konstatovat, že tento výsledek přivádí člověka v tichý úžas. Proto:

Děkuji dárcům za štědrost, důvěru a finanční dary.

Děkuji asistentům za obětavost a nasazení při organizování Tříkrálové sbírky.

Děkuji koledníkům, kteří za každého počasí koledovali od domu k domu.

Děkuji pracovníkům obecních a městských úřadů za spolupráci.

Zároveň je každý týden sloužena mše svatá za dárce a koledníky Tříkrálové sbírky pro posilu ve Vašich obtížích a starostech.

Do velkých starostí a utrpení se dostali i obyvatelé Haiti, které zasáhlo ničivé zemětřesení a proto jsme na účet pomoci Haiti, který zřídila Arcidiecézní charita Olomouc zaslali 40.000 Kč. Ostatní prostředky budou využity dle schváleného záměru na zajištění péče seniorům a jejich informovanosti,která bude realizována pomocí informačních materiálů o službách Charity Odry.

S vděčností za Charitu Odry

Petr Kučerka

ředitel

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry