Právě probíhá Tříkrálová sbírka 2022

Vážení spoluobčané, 

znovu máte možnost zapojit se do Tříkrálové sbírky, podpořit charitní dílo a začít tak nový rok dobrým skutkem.

Během celého ledna můžete využít různé formy nového, moderního dárcovství a to pomocí QR kódů, platební brány na stránkách Tříkrálové sbírky, nebo odesláním Vašeho daru převodem z účtu. 

Od 1. do 16. ledna je také možné přispět do pokladniček, které jsou rozmístěny dle místních možností na některých úřadech, v kostelích a obchodech, bližší informace se dozvíte na obecních nástěnkách, z rozhlasů nebo zde na webu Charity Odry

Tak jako loni k Vám do schránky přinese některý z Charitních kurýrů přání k novému roku a tam, kde to bude možné, napíše požehnání na dveře. Za Charitu Odry vnímáme epidemiologickou situaci jako stále velmi vratkou, proto se s koledováním do pokladniček setkáte spíše vyjímečně.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2022 

65% připadá na činnost Charity Odry 

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 

10% na humanitární pomoc v zahraničí 

5% na podporu projektů Charity Česká republika 

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky 

Záměry Charity Odry (65% z vykoledované částky Charitou Odry)

Obnova vozového parku

Nové příležitosti a rozvoj služeb

Práce s lidmi bez přístřeší

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800 

Variabilní symbol za Charitu Odry: 777988011 

Děkujeme za Vaši štědrost! 

www.trikralovasbirka.cz 

www.odry.charita.cz 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry