Setkání s asistenty Tříkrálové sbírky

Ve čtvrtek 19. 7. 2012 v odpoledních hodinách proběhlo na Zámečku ve Starém Jičíně setkání a zároveň rozloučení s asistenty Tříkrálové sbírky, kteří zajišťovali Tříkrálovou sbírku ve Starém Jičíně, v Bernarticíh nad Odrou, Šenově u Nového Jičína a Kuníně. Důvodem rozloučení bylo, že konání Tříkrálové sbírky v těchto obcích bylo začleněno pod správu nově vzniklé Charity Nový Jičín. Ještě jednou bychom za Charitu Odry chtěli vyjádřit velké poděkování za nasazení, obětavost a spolehlivost všem asistentům, kteří nám za celou dobu trvání Tříkrálové sbírky (13 let) byli nápomocni. Jedná se o paní J. Nevěřilovou z Kunína, M. Bezděkovou ze Šenova u Nového Jičína, L. Dohnalovou, L. Němcovou a A. Andersovou ze Starého Jičína a pana J. Klose z Bernartic nad Odrou. Setkání proběhlo v srdečné a radostné atmosféře.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry