Občanská poradna – Zásady poskytování služby

Zásady poskytování sociální služby

Bezplatnost – sociální služba je poskytována bez úhrady.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Respekt – k základním lidským právům klienta.

Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám klienta.

Návaznost – v případě potřeby informujeme klienta OSP o možnostech využití i jiných dostupných služeb, které souvisí s řešením nepříznivé sociální situace klienta, včetně dalších sociálních služeb ve městech Odry, Vítkov a Fulnek a přilehlém okolí. Pracovníci poradny předají potřebné kontakty a pomohou při jednání s následnými institucemi a vyřizováním potřebných záležitostí.

Dostupnost – odborná sociální poradna v Odrách, ve Vítkově i ve Fulneku je běžně dostupná veřejnosti. Všechny OSP se nacházejí v blízkosti centra města s dostupností autobusového nebo vlakového spojení. U všech poraden jsou volně dostupná parkovací místa. Informace o službě je možné získat z několika zdrojů, například přímo v organizaci Charita Odry, či v rámci poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry, www.odry.charita.cz, z facebookových stránek. Kontakty a informace s odkazy na služby lze také najít na webových stránkách všech tří měst.

Cílová skupina klientů

Cílovou skupinu klientů tvoří osoby z Oder, Vítkova, Fulneku a místních částí měst, starší 18 let, kteří se dostali do tíživé sociální situace způsobené dluhy nebo jim taková situace hrozí a nemohou, či nezvládnou ji řešit vlastními silami.

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo ohroženy tímto způsobem života, mládež od 18let, osoby v krizi, osoby bez přístřeší.

Věková kategorie klientů:

Od 18 let

Kapacita:

Maximální okamžitá kapacita Odry, Vítkov: 2 intervence

Maximální okamžitá kapacita Fulnek: 1 intervence

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry