Sociální poradna – Zásady poskytování služby

Zpět

Nízkoprahovost – nevyžadujeme žádná doporučení, služby jsou bezplatné a zcela anonymní.

Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem.

Interakce pracovníka s klientem – snahou je společné hledání cesty, která povede k řešení situace klienta.

Spolupráce – při řešení sociální situace klienta spolupracujeme s dalšími navazujícími institucemi a organizacemi.

Respekt klienta k jeho potřebám a právům – prioritní hodnotou poradny je dodržování a ochrana práv klienta, ochrana osobní svobody, soukromí a osobních údajů. Pracovnice přistupují rovně ke všem klientům na základě jejich potřeb a neupřednostňují jednoho klienta na úkor jiných.

Individuální přístup – služba je flexibilně přizpůsobována individuálním potřebám klienta.

Návaznost – v případě potřeby informujeme klienta poradny o možnostech využití i jiných dostupných služeb, které souvisí s řešením nepříznivé sociální situace klienta včetně dalších sociálních služeb ve městě Odry a přilehlém okolí, pracovnice předají potřebné kontakty a pomohou při jednání a vyřizování.

Dostupnost – služba je běžně dostupná veřejnosti, poradna se nachází v blízkosti centra města, kde je autobusová zastávka; u poradny se nachází i parkoviště, informace o službě je možné získat z několika zdrojů například přímo v organizaci Charita Odry či v rámci poskytování pečovatelské a ošetřovatelské služby, z letáčků nebo webových stránek Charity Odry www.odry.charita.cz.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry