Soutěž na téma HOSPODAŘÍME S PENĚZI V NAŠÍ RODINĚ a DLUHY

V květnu 2015 byla vyhlášena soutěž na ZŠ Pohořská a ZŠ Komenského pro žáky II.stupňů týkající se finanční gramotnosti. Tuto soutěž vyhlásila a pořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Charitou Odry. Soutěž měla dvě kategorie – výtvarnou a literární na téma:

Hospodaříme s penězi v naší rodině a Dluhy.

Žáci se s tímto nelehkým úkolem statečně poprali a ztvárnili ho dle svých představ. Mohou být na sebe všichni pyšní, protože všechna díla byla velmi vydařená.

Vyhodnocení měla na starost nezávislá komise složená z 5-ti členů ( za Městský úřad Odry paní Michlíčková a pan Kravčenko, za Agenturu pro
sociální začleňování pan Kružík, za Charitu Odry slečna Bednárková a paní Tomášková). Při posuzování výtvarných prací nebyla zohledněna jen výtvarná stránka, ale také pohled na téma.

Vítězové kategorií :

 

Literární díla :

1.místo – Natálie Riedlová

2.místo – Alžběta Hanáková

3.místo – Petra Kopecká


Výtvarná díla : 

1.místo – Veronika Kuchařová a Martina Hrabovská

2.místo – Alexandra Foltinová

3.místo – Vít Olšina

Jménem pořádajících organizací děkuji všem žákům, kteří vynaložili svou energii, fantazii a čas do svých prací. Výstava děl probíhá v Katovně v Odrách na Okružní ulici a to do 8. července 2015. Výstava bude přístupna veřejnosti do 8. července 2015 v Katovně v Odrách. Termín byl zkrácen z důvodu archeologické expozice Historicko – vlastivědného spolku Odry.

Michaela Tomášková, DiS

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry