Tříkrálová sbírka 2011

V letošním roce bylo za Charitu Odry rozpečetěno celkem 298 pokladniček a podařilo se vykoledovat rekordní částku  1 145.358,-Kč, což je tedy o 94.941,-Kč více než v loňském roce.

Kolik Kašparů, Melicharů a Baltazarů, jejich asistentů a Vás štědrých dárců se skrývá za výsledky Tříkrálové sbírky je úžasné. Proto Vám všem dárcům děkujeme a to nejen za Vaši štědrost, ale také za vstřícné přijetí koledníků, kteří Vás snad opět potěšili svou návštěvou a přáním všeho dobrého pro Vás a Vaše domovy po celý další rok. A našim velkým i malým králům a jejich asistentům pak moc děkujeme za jejich obětavou pomoc při koledování.

V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2011 pro Charitu Odry podle jednotlivých obcí:

Za celou Ostravsko-opavskou diecézi bylo vykoledováno celkem 12 040.894,-Kč.

Rozdělení vykoledované částky za Charitu Odry při Tříkrálové sbírce 2011 je určeno takto:

65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry a na podporu provozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Přehled schválených záměrů Charit Ostravsko-opavské diecéze.

Informace o výsledcích z koledování v Diecézi ostravsko-opavské naleznete na  webu Diecézní charity ostravsko-opavské.

Fotografie z koledování jsou ve Fotogalérii.

 

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry