Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané,

1.-14. ledna 2019 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2019

65% připadá na činnost Charity Odry

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

 

 


„Zůstat stát, znamená propadat se dozadu.“ 

(Gordon Forward) 

 Vážení spoluobčané, 

na začátku roku 2018 jsme začali všichni pracovníci Charity Odry používat chytré mobily, abychom všem usnadnili přístup k informacím, které potřebujeme ke své práci. Zároveň středisko domácí péče a mobilního hospice přešlo na nový software Webcarol, čímž jsme z 90 % dovršili sjednocování softwaru v rámci naší organizace.  A za třetí, pracujeme a vzděláváme se na softwarové platformě Office 365 od Microsoftu. Jedním slovem můžeme říct digitalizace. Charita Odry se snaží tento trend zachytit i ve svých činnostech, aby nám svět neutekl příliš daleko. To vše je, ale jen prostředek k tomu, abychom poskytovali kvalitní a potřebné služby našim spoluobčanům v oblasti sociální a zdravotní.     

Děkujeme Vám, že nám zachováváte důvěru a přízeň. Jsme si toho vědomi, a proto se snažíme, aby naše služby byli maximálně orientované na naše klienty. 

S pokorou a úctou 

Bc. Petr Kučerka 

ředitel Charity Odry                

 

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady“ 

(John. C. Maxwell) 


Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na těchto kontaktech: 

Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz,  web: www.odry.charita.cz

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry