Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané, 

máme před sebou konečné výsledky Tříkrálové sbírky za celou Charitu Odry a zase jsme v úžasu nad štědrostí a dobrotou Vás dárců, protože celková částka činní 937.506 Kč. To je o 65.169 Kč více než v roce 2018. Neskutečné! Nesmírně si ceníme Vaší přízně a podpory našeho charitního díla. Pro Charitu Odry se z celkové částky vrátí 65 % což je 609.378 Kč. Tuto částku použijeme na zajištění provozu a rozvoje našich služeb směrem k Vám. 

Zároveň chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací Tříkrálové sbírky v jednotlivých regionech nebo v jednotlivých obcí. A taky všem koledníkům, kteří bez ohledu na počasí se vypravili dům od domu, aby přinesli požehnání do každé domácnosti a nabídli možnost dobrého skutku ve formě finančního daru. Rozmanité složení koledníků nebránilo dobré náladě a odhodlanosti koledovat od dopoledních hodin až do večera. A odměna? Únava, ale k tomu radostná tvář, jiskřící oči, pěkné společenství, krásně a smysluplně prožitý den i s malým občerstvením. 

Vážení spoluobčané,  

ať jste na straně dárců či koledníků, moc si Vás vážíme a vyprošujeme Vám Boží požehnání, tak jak Vám ho do Vašich domovů přinesli tři králové. 

 

S úctou a pokorou 

 

Jiří Rosenstein                                                                       Bc. Petr Kučerka 

koordinátor Tříkrálové sbírky                                            ředitel Charity Odry 

pro Charitu Odry 

Srovnání výsledků 2019-2018 

2019 Výsledky dle obcí a místních částí

V letošním roce 2019 se při Tříkrálové sbírce za Charitu Odry vybralo 937.506,- Kč, což je o 65.169,-Kč více než v roce 2018. V šem dárcům, koledníkům a organizátorům tímto moc děkujeme!


Foto z koledování

Pár fotek z dění příprav a koledování naleznete na https://odry.charita.cz/fotogalerie/trikralova-sbirka-2019/


Vážení spoluobčané,

1.-14. ledna 2019 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2019 za Charitu Odry

65% připadá na činnost Charity Odry

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019: 

(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry) 

  1. Podpora sociální poradny
  2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby
  3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek
  4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry

Přehled záměrů na využití ze všech míst České republiky naleznete na tomto odkaze: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019/

Průběžné výsledky ze všech míst České republiky, kde probíhá Tříkrálová sbírka naleznete na tomto odkaze: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/


„Zůstat stát, znamená propadat se dozadu.“ 

(Gordon Forward) 

 Vážení spoluobčané, 

na začátku roku 2018 jsme začali všichni pracovníci Charity Odry používat chytré mobily, abychom všem usnadnili přístup k informacím, které potřebujeme ke své práci. Zároveň středisko domácí péče a mobilního hospice přešlo na nový software Webcarol, čímž jsme z 90 % dovršili sjednocování softwaru v rámci naší organizace.  A za třetí, pracujeme a vzděláváme se na softwarové platformě Office 365 od Microsoftu. Jedním slovem můžeme říct digitalizace. Charita Odry se snaží tento trend zachytit i ve svých činnostech, aby nám svět neutekl příliš daleko. To vše je, ale jen prostředek k tomu, abychom poskytovali kvalitní a potřebné služby našim spoluobčanům v oblasti sociální a zdravotní.     

Děkujeme Vám, že nám zachováváte důvěru a přízeň. Jsme si toho vědomi, a proto se snažíme, aby naše služby byli maximálně orientované na naše klienty. 

S pokorou a úctou 

Bc. Petr Kučerka 

ředitel Charity Odry                

 

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady“ 

(John. C. Maxwell) 


Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na těchto kontaktech: 

Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz,  web: www.odry.charita.cz

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry