Tříkrálová sbírka 2020

Vážení spoluobčané,

tak nám skončila dvacátá jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav, starostí, chystání a nejistoty přetavili pomocí koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již známého vzorce na různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč. Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav sloužit našim klientům (Vám občanům).

Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali našim všem asistentům v jednotlivých městech a obcích, že zajistili a zorganizovali tříkrálové skupinky koledníků a zabezpečili hladký průběh koledování. Všem koledníkům děkujeme za jejich obětavost a nasazení při koledování. A Vám všem dárcům děkujeme za Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé přijetí koledníků. Nesmíme a nechceme zapomenout poděkovat také našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za to, že se nikomu nic nestalo a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Nyní nám nezbývá než Vám popřát ještě jednou spolu s Třemi králi „Bůh žehnej tomu domu” neboli „Bůh žehnej Vám, Vašim rodinám a všemu co děláte”.

   S úctou

Jiří Rosenstein

koordinátor Tříkrálové sbírky

pro Charitu Odry

Bc. Petr Kučerka

ředitel Charity Odry

Máme spočítáno, zde se můžete podívat na výsledky Tříkrálové sbírky 2020 za Charitu Odry!

Informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na: https://www.trikralovasbirka.cz/

Průběžně doplňované výsledky z jednotlivých míst můžete sledovat na tomto odkaze: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2020 za Charitu Odry

65% připadá na činnost Charity Odry

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2020: 

(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry) 

  1. Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

Zveme Vás na koledování při Tříkrálové sbírce 2020, která se uskuteční v termínu 1. – 14. ledna 2020.
Charita Odry zajišťuje sbírku ve městech, obcích a jejich místních částech na Odersku, Fulnecku, Vítkovsku, Budišovsku a Suchdolsku, pokud byste se rádi do koledování zapojili a nevíte na koho se obrátit, napište nám pro bližší informace na e-mail: jiri.rosenstein@odry.charita.cz nebo zavolejte na 733 308 562.

Těšíme se na Vás.


Vážení spoluobčané,

1.-14. ledna 2020 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry