Tříkrálová sbírka 2020

Tři králové proti viru

9. dubna 2020 Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu. Celý text

Vážení spoluobčané,

tak nám skončila dvacátá jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav, starostí, chystání a nejistoty přetavili pomocí koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již známého vzorce na různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč. Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav sloužit našim klientům (Vám občanům).

Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali našim všem asistentům v jednotlivých městech a obcích, že zajistili a zorganizovali tříkrálové skupinky koledníků a zabezpečili hladký průběh koledování. Všem koledníkům děkujeme za jejich obětavost a nasazení při koledování. A Vám všem dárcům děkujeme za Vaši štědrost, pohostinnost a laskavé přijetí koledníků. Nesmíme a nechceme zapomenout poděkovat také našemu nebeskému Otci za dobré počasí a taky za to, že se nikomu nic nestalo a vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Nyní nám nezbývá než Vám popřát ještě jednou spolu s Třemi králi „Bůh žehnej tomu domu” neboli „Bůh žehnej Vám, Vašim rodinám a všemu co děláte”.

   S úctou

Jiří Rosenstein

koordinátor Tříkrálové sbírky

pro Charitu Odry

Bc. Petr Kučerka

ředitel Charity Odry

Máme spočítáno, zde se můžete podívat na výsledky Tříkrálové sbírky 2020 za Charitu Odry!

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2020 za Charitu Odry

ObecVybraná částka
Březová u Vítkova70 731 Kč
Budišov nad Budišovkou58 801 Kč
Čermná ve Slezsku9 285 Kč
Fulnek174 688 Kč
Heřmanice u Oder8 390 Kč
Heřmánky6 697 Kč
Hladké Životice30 423 Kč
Hukovice13 258 Kč
Jakubčovice nad Odrou15 449 Kč
Jeseník nad Odrou60 922 Kč
Kujavy20 811 Kč
Luboměř20 319 Kč
Mankovice24 146 Kč
Odry168 736 Kč
Spálov47 720 Kč
Suchdol nad Odrou60 939 Kč
Větřkovice42 236 Kč
Vítkov98 223 Kč
Vražné23 500 Kč
Vrchy6 410 Kč
Celkem 961 684 Kč

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 dle obcí a místních částí koledujících za Charitu Odry

Bartošovice-Hukovice13 258 Kč
Březová25 863 Kč
Březová-Gručovice4 560 Kč
Březová-Jančí9 210 Kč
Březová-Leskovec14 806 Kč
Březová-Lesní Albrechtice16 292 Kč
Budišov n. B.38 111 Kč
Budišov n. B.-Guntramovice9 904 Kč
Budišov n. B.-Podlesí6 277 Kč
Budišov n. B.-Staré Oldřůvky4 509 Kč
Čermná ve Slezsku9 285 Kč
Fulnek77 648 Kč
Fulnek-Děrné20 442 Kč
Fulnek-Dolejší Kunčice5 563 Kč
Fulnek-Jerlochovice15 213 Kč
Fulnek-Jestřábí2 790 Kč
Fulnek-Jílovec2 870 Kč
Fulnek-Kostelec7 627 Kč
Fulnek-Lukavec15 897 Kč
Fulnek-Pohořílky1 250 Kč
Fulnek-Stachovice16 332 Kč
Fulnek-Vlkovice9 056 Kč
Heřmanice u Oder6 820 Kč
Heřmanice u Oder-Véska1 570 Kč
Heřmánky6 697 Kč
Hladké Životice30 423 Kč
Jakubčovice n. O.15 449 Kč
Jeseník n. O.30 179 Kč
Jeseník n. O.-Blahutovice5 389 Kč
Jeseník n. O.-Hrabětice1 662 Kč
Jeseník n. O.-Hůrka16 707 Kč
Jeseník n. O.-Polouvsí6 985 Kč
Kujavy20 811 Kč
Luboměř15 927 Kč
Luboměř-Heltinov4 392 Kč
Mankovice24 146 Kč
Odry106 236 Kč
Odry-Dobešov7 486 Kč
Odry-Kamenka6 002 Kč
Odry-Klokočůvek8 350 Kč
Odry-Loučky13 113 Kč
Odry-Pohoř6 812 Kč
Odry-Tošovice7 825 Kč
Odry-Veselí6 621 Kč
Odry-Vítovka6 291 Kč
Spálov47 720 Kč
Suchdol n. O.53 937 Kč
Suchdol n. O.-Kletné7 002 Kč
Větřkovice42 236 Kč
Vítkov78 165 Kč
Vítkov-Klokočov16 433 Kč
Vítkov-Lhotka1 545 Kč
Vítkov-Prostřední Dvůr2 080 Kč
Vražné23 500 Kč
Vrchy6 410 Kč
Celkem 961 684 Kč

Informace o Tříkrálové sbírce v České republice naleznete na: https://www.trikralovasbirka.cz/

Průběžně doplňované výsledky z jednotlivých míst můžete sledovat na tomto odkaze: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2020 za Charitu Odry

65% připadá na činnost Charity Odry

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

10% na humanitární pomoc v zahraničí

5% na podporu projektů Charity Česká republika

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2020: 

(tedy 65% z celkové vykoledované částky za Charitu Odry) 

  1. Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální služby

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry