Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

Nová sbírka se zaměřuje na pomoc dětem, protože právě u nich má podpora největší efekt. „Investice do dětí jsou velmi důležité. Z průzkumů nám vychází, že děti patří k nejohroženějším skupinám. Pomáháme sociálně slabým rodinám s jejich výchovou, protože víme, že chudoba je z velké části dědičná,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Z průzkumů o dědičnosti chudoby nebo dostupnosti bydlení totiž víme, že děti v České republice nemají stejnou startovací čáru do života. S novým začátkem ovšem děti získají šanci. Na své problémy už totiž rodina není sama, ale může počítat s vlídnou podporou odborníků z Charity, kterým záleží na tom, aby děti žily lépe, důstojněji a byly šťastné.

Blahodárný Daránek a nové příležitosti

„V Česku provozujeme azylové domy, nízkoprahová zařízení, řešíme celkovou nepříznivou sociální situaci – mj. pomáháme s plněním školních povinností, usilujeme také o úplný zákaz dětských dluhů. Pomoci dětem se věnujeme dlouhodobě a patří k našim prioritám. Proto prosíme o podporu sbírky Daránek dětem,“ vyzývá Lukáš Curylo.

Azylové domy pro matky či otce v tísni poskytují na určitý čas bezpečí a střechu nad hlavou. Neméně užitečná jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit kroužky. Dětem pomáhají řešit svízelné situace, například se šikanou, domácím násilím či potíže se školní docházkou. Sociálně aktivizační služby pracují v terénu s rodinami v nouzi. Jsou oporou nejen užitečnými radami při zvládání těžkostí, výjimečně také poskytují potravinovou pomoc.

Charita ve spolupráci se zákonodárci se dlouhodobě prosazuje také o legislativní změny v otázkách zadlužení a při reformě exekucí. Zvláštní důraz klade na úplný zákaz zadlužování dětí.

Na pomoc všem snahám nyní vyráží také Daránek! Cílem sbírky určené na podporu péče o děti je vybrat peníze pro zařízení, služby a projekty pomáhající dětem v nouzi, tedy na azylové domy, nízkoprahová centra, na podporu aktivit pro děti a mládež a také na podporu ochrany práv a oprávněných zájmů dětí. A tato střediska pak pomohou místním dětem, aby pomoc byla účinná a dětem příjemná. Daránkovo pohlazení zkrátka zapůsobí blahodárně!

Více informací naleznete na Daránkových stránkách

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry