Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018.pdf

Charita Odry

Výroční zpráva

za rok 2018


Slovo úvodem

Vážení přátelé,

i v roce 2018 nám Pán žehnal, jak se říká “na všech frontách”. Proto mu patří první a největší dík. Požehnání je vidět na konkrétních příkladech na následujících řádcích.

Město Odry zakoupilo dům od manželů Sýkorových pro rozvoj Denního stacionáře a pro ubytování zahraničního dobrovolníka pro práci v NZDM Manhattan Odry a opravilo parkoviště i s chodníky před domem s pečovatelskou službou. Dále jsme ve spolupráci s DCHOO získali z dotace z evropských fondů tři automobily Škoda Citigo a z vlastních zdrojů a z dotace Moravskoslezského kraje jsme ještě zakoupili Dacii Sandero. Zároveň jsme pokračovali v digitální transformaci Charity Odry a to výměnou hardware na výší úroveň. Prohlubovali jsme znalosti v Office 365 a uváděli do praxe GDPR. Také jsme spolupracovali s Agenturou pro sociální začleňování na možnostech nových projektů pro Odry a Fulnek. Naši pracovníci po celý rok 2018 zabezpečovali chod našich služeb ve prospěch našich klientů. Za to jim patří velké poděkování, protože tato práce je náročná, různorodá a stále se měnící. Nesmírně si vážím jejich práce i nasazení. Zároveň chci poděkovat také všem našim partnerům za skvělou spolupráci v roce 2018.

                       S vděčností a úctou

                Odry 28. 5. 2019 Bc. Petr Kučerka
  ředitel

Historie Charity Odry

Na sklonku roku 1994 začal místní farář P. Bohuslav Novák zvažovat možnost založení Charity v Odrách. Obrátil se s prosbou na skupinku oderských farníků a vše se začalo připravovat. K otci Bohuslavovi se připojila paní Ludmila Skalková, která se stala ředitelkou a duší celé Charity, dále vrchní sestra Marie Tomečková a ekonomická pracovnice Anežka Bazalová. Dalšími členy Charity se stali Jan Skalka, Josef Jakubík a Helena Bazalová.

A tak byla 6. února 1995, na základě stanov Arcidiecézní Charity Olomouc zřízena Charita Odry. Svou činnost zahájili ve farní kanceláři v Odrách.

Tato iniciativa byla velmi vstřícně přijatá na MÚ v Odrách, který Charitě poskytl prostory v Domě pečovatelské služby, aby zde mohla provádět svou činnost a plnit tak své poslání.  

Charita začínala v jediné kanceláři. Postupně vybudovala další dvě kanceláře, šatnu pro zdravotní sestry a ošetřovatelky a kulturní místnost. V počátcích charitní služby pracovnice pečovaly o sedm klientů, ale postupem času se počet klientů zvýšil až okolo 100. Problémem byla doprava za klienty v terénu. Charita nevlastnila žádné auto, tak se jezdilo na kolech a farní úřad vypomáhal svými vlastními auty. V roce 1997 byla zakoupena 2 starší auta a to Škoda 105 a 120. V roce 1998 přibyla starší Škoda Felicie.

V prvním roce působení vystřídala vrchní sestru Marii Tomečkovou paní Věra Janurová a zástupkyní ředitelky se stala paní Růžena Lukšíková. Obě se staly velkými pomocnicemi paní ředitelky Ludmily Skalkové.

V roce 1998 MÚ v Odrách dokončil rekonstrukci nového domu s pečovatelskou službou, kde vzniklo 7 bytů. Charita přispěla finanční pomocí z povodňového konta.

V roce 1999 dochází k velké obměně personálu oderské charity. Na místo ředitele nastoupil Petr Kučerka a vrchní sestrou se stala Jindřiška Stuhlová. Za období 1999 až 2001 došlo ještě k dalším změnám v personálu. Ale na konci roku 2001 můžeme konstatovat, že se podařilo personální obsazení stabilizovat na opravdu dobrý a schopný kolektiv.

Za období 1999 až 2001 došlo i k výraznému technickému obnovení zařízení Charity Odry.

V roce 2001 Charita Odry rozšířila svou působnost i na Fulnek a okolí, kde poskytuje jak ošetřovatelskou, tak pečovatelskou službu.

V roce 2002 Charita Odry upevnila svou pozici v regionu Oder a Fulneku.

Rok 2003 byl ve znamení pomoci Charitě Javorník a zabezpečení našich služeb na Odersku a Fulnecku. K závěru roku proběhly úspěšné jednání s MÚ ve Vítkově a v Budišově n. B., o provádění pečovatelské služby v těchto městech od začátku roku 2004. Neúspěšné jednání ohledně pečovatelské služby se vedly s OÚ v Suchdole n. O. a s MÚ ve Fulneku.

V tomto roce také započala rekonstrukce DPS v Odrách, kterou provádí město Odry. I přes ztížené podmínky kvalita služeb byla zachována.

V roce 2004 byla rekonstrukce DPS v Odrách ukončena. Na jejím konci bylo úspěšně zrekonstruováno 13 bytů s vlastním sociálním zařízením a 13 nových bytů s vlastním sociálním zařízením. Dále byl do DPS nainstalován výtah. Podobné rekonstrukce proběhly i ve Vítkově, kde se získalo 7 bytů a v Budišově n. B. kde se získaly 4 bezbariérové byty větší velikosti i s výtahem.

Od 1. ledna 2004 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou, kde jsme navázali velmi dobrou spolupráci s Městskými úřady těchto měst.

V květnu jsme ukončili pečovatelskou službu ve Fulneku z důvodu, že jsme se nedohodli s městem Fulnek na spolufinancování pečovatelské služby.

Posledního března byla ukončena úzká pomoc Charitě Javorník, které přešla ve standardní spolupráci mezi dvěma charitami.

Začátkem roku jsme obdrželi dar od soukromé osoby ve formě osobního automobilu značky Fiat Marea.

V roce 2005 jsme zásadně obnovili autopark pro zdravotní sestry. Byl prodán Fiat Marea a 4 ks Škoda Felície a zakoupeny nové Fiaty Panda 4 ks. Tímto rozhodnutím jsme ušetřili provozní náklady na opravy aut a zvýšili kvalitu jízdních podmínek pro zdravotní sestry.

Vyměnili jsme 8 ks PC i se softwary a zavedli PC síť z důvodu přechodu z Carolu na Wincarol. Činnost Carolu byla ukončena k 31. 12. 2005.

Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu jsme stabilizovali a soustředili jsme se na zkvalitňování našich služeb. Zahájili jsme ve větší míře půjčování kompenzačních pomůcek. V průběhu roku 2006 jsme začali pracovat na Standardech kvality a na Vnitřních pravidlech Charity Odry. Přechod na nový software Wincarol se podařil. Na konci roku 2006 jsme se přestěhovali do nového zázemí Charity Odry na Hranické 162/36 v Odrách. Tento dům zrekonstruovalo město Odry a Charitě Odry jí pronajalo za symbolickou cenu. Oceňujeme a děkujeme představitelům města Oder za tuto vstřícnost a podporu Charitě Odry. Dovybavili jsme střediska pečovatelské služby ve Vítkově a v Budišově n. B. potřebnou technikou.

V roce 2007 jsme získali registraci pečovatelské služby dle zákona o sociálních službách. Naše pečovatelky zdárně absolvovali akreditovaný kurz MPSV pracovníka v přímé péči, čímž jsme naplnili jednu z podmínek zákona o sociálních službách za přispění MSK. Pokročili jsme ve tvorbě standardů kvality a na konci roku jsme je měli zpracované. Ke konci roku jsme začali poskytovat novou službu a to pedikúru a manikúru. Zakoupili jsme další kompenzační pomůcky pro naši půjčovnu, na které nám přispělo Ministerstvo zdravotnictví.

Zároveň jsme se zabydleli v novém zázemí na Hranické ul. 162/36 v Odrách.

V roce 2008 jsme pořídili 4 ks nových Dacia Logan pro pečovatelskou službu. Po jednom kusu obdržela střediska ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a 2 ks středisko v Odrách. Zároveň jsme sešrotovali starou Felicii combi. V průběhu roku jsme takto obnovili PC sestavy pro zdravotní sestry. Znovu jsme také nakoupili kompenzační pomůcky, převážně el. polohovací postele. U pečovatelské služby jsme zavedli odpolední směny ve středisku Odry z důvodů, že naši uživatelé potřebovali naši službu ve večerních hodinách.

V roce 2009 jsme rozdělili personálně vedení ošetřovatelské a pečovatelské služby. Zanikla funkce vrchní sestry, která měla na starost ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a vznikla vedoucí zdravotního úseku (ošetřovatelská služba, kompenzační pomůcky) a vedoucí sociálního úseku (pečovatelská služba, doprava). Dále jsme zakoupili pro pečovatelskou službu středisko Odry1 ks Dacia Logan a 1 ks Fiat Panda a pro středisko Vítkov 1 ks Dacia Logan. V půli roku 2009 jsme ukončili činnost pedikúry a manikúry a tuto službu zajišťujeme externě. Charita Odry se podílela na finanční pomoci po povodních na Novojičínsku a rozvozem obědů zdarma v Jeseníku nad Odrou. V září v rámci DCHOO byla oceněna za dlouhodobou obětavou práci pro Charitu Odry paní Jindřiška Stuhlová. V říjnu byla provedena inspekce DCHOO na naplňování standardů kvality MPSV.

V roce 2010 jsme nainstalovali internet do středisek ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou a v celé Charitě Odry jsme přešli na Windows Office professional 2007. V průběhu roku jsme do každé domácnosti dodali informační skládačku o našich službách. Z dotací Moravskoslezského kraje byly zakoupeny další kompenzační pomůcky, kontejner jako sklad pro kompenzační pomůcky a 1 ks Škoda Fabia pro pečovatelskou službu. V průběhu srpna 2010 byla u nás provedena inspekce kvality na standardy v pečovatelské službě.

V roce 2011 se pracovalo na odstraňování neshod po inspekci kvality a na vylepšení standardů kvality v rámci pečovatelské služby. V první polovině roku jsme vyřadili poslední Škodu Felicii. Provedli jsme změnu bankovních služeb, kde jsme výrazně ušetřili na nákladech. Zároveň jsme se zaměřili na produktivitu práce v rámci ošetřovatelské služby a rekonstruovali jsme naše www stránky, aby byly uživatelsky vstřícné. Účastnili jsme se dne sociálních služeb v Odrách i ve Vítkově. V druhé polovině roku jsme otevřeli středisko Malá Morávka, která se zabývá půjčováním kompenzačních pomůcek. Zároveň jsme pracovali na otevření domácí hospicové péče v rámci ošetřovatelské služby. Což se podařilo a oficiálně jsme tuto službu zřídili k 1. lednu roku 2012.

V roce 2012 jsme zahájili činnost domácí hospicové péče v regionu Oderska, Fulnecka a Suchdola n. O. V pečovatelské službě jsme provedli změnu dodavatele obědů, což přispělo k větší spokojenosti klientům a k lepší organizaci s novým dodavatelem. V daném roce jsme zahájili jednání s městem Fulnekem o převzetí pečovatelské služby ve Fulneku, což se k 1. lednu 2013 povedlo. Zároveň jsme zahájili práce s lidmi bez přístřeší, především z mapování situace v Odrách. V roce 2012 vznikla Charita Nový Jičín, které jsme předali část území, kde jsme organizovali Tříkrálovou sbírku. Jednalo se o Starý Jičín, Bernartice n. O., Šenov u Nového Jičína a Kunín. V duchovní oblasti jsme obnovili modlitební setkání pracovníků Charity Odry v intervalech co 14 dní v pátek a zároveň zabezpečujeme otevírání hlavního vchodu kostela sv. Bartoloměje v Odrách, abychom umožnili ostatním občanům setkání s Pánem.

V roce 2013 jsme zahájili pečovatelskou službu ve Fulneku a v jeho místních částech. Pokračovali v práci s lidmi bez přístřeší, kde jsme přestěhovali Stanici pomoci na Nádražní ul. Charita Odry vyhrála výběrové řízení na zajišťování lokální asistence. Zakoupili jsme 3 ks Škoda Citigo. Město Odry zakoupilo 2 domy vedle pečovatelských domů. Jeden dům slouží jako kancelářské prostory pro pracovníky pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek a ve druhém domě jsme ubytovali lidi bez přístřeší, kteří spali u řeky Odry. Zároveň jsme navázali dobrou spolupráci s Úřadem práce v projektech „Vzdělávejte se pro růst“ a „Odborná praxe do 30 let“.

V roce 2014 jsme registrovali dvě sociální služby a to: denní stacionář pro seniory a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry. V prosinci jsme aktivně začali pracovat v denním stacionáři se seniory a činnost NZDM jsme spustili začátkem roku 2015. V projektu Úřadu práce „Odborná praxe do 30 let“ se nám podařilo získat 6 pracovních míst a v projektu „Vzdělávejte se pro růst II“ se 14 pečovatelek proškolilo v kurzu bazální stimulace. Z důvodu rekonstrukce se ukončilo přespávání lidí bez přístřeší v domě na Hranické ulici v Odrách a přesunuli se do náhradních prostor od Oderské městské společnosti. A také jsme přestěhovali do náhradních prostor i celou pečovatelskou službu. Dokoupili jsme 2 služební automobily a část jich předělali na LPG. Zároveň jsme rozvíjeli všechny ostatní služby.

V roce 2015 se plně rozběhla činnost NZDM Manhattan Odry určená pro děti a mládež ve věku 12 – 22 let. V průběhu roku jsme se přestěhovali do nově rekonstruovaných prostor na Nádražní ulici. Rekonstrukci prostor provedlo město Odry. Zároveň město Odry úplně zrekonstruovalo dům na Hranické ulici a vznikl 3 podlažní nový dům Denní stacionář pro seniory. V přízemí je zázemí pro pečovatelskou službu a první a druhé patro slouží dennímu stacionáři pro seniory. I v tomto roce spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování. Na konci roku začala svou činnost naše nová služba a to Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou problematiku. Ostatní služby se rozvíjeli v rámci svých možností.

Na začátku roku 2016 došlo k přestěhování pečovatelské služby a sociální poradny do nových a krásnějších prostor v rámci budovy denního stacionáře. Pracovníci získali podstatně lepší zázemí pro svoji práci. Hned na to jsme po jednáních s nově vzniklou Charitou sv. Martina jim předali pobočku kompenzačních pomůcek ve Světlé Hoře a přešlo pod ně zbytek území okresu Bruntál v organizaci Tříkrálové sbírky. Zároveň jsme zahájili činnost sociální poradny ve Vítkově a spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování na Vítkovsku a Budišovsku. V polovině roku 2016 jsme začínali uskutečňovat potravinovou pomoc lidem bez přístřeší a rodinám v nouzi. Taktéž se nám podařilo získat dotaci z KPSVL na sociální poradnu v Odrách a dotaci na školního asistenta při NZDM Manhattan Odry. Na podzim jsme provedli rozsáhlou reorganizaci v rozvozu obědů. Obědy, u kterých nebyla žádná sociální práce, jsme předali jiným rozvozcům a my jsme si nechali jen obědy se sociální prací a také jsme reorganizovali platby, aby do budoucna uživatelé používali v co největší míře bezhotovostní platbu.

V roce 2017 jsme pokračovali v reorganizaci neboli v modernizaci naší Charity především na poli softwarové neboli digitální. V průběhu roku jsme změnili web, aby byl uživatelsky příjemný a klient nebo zájemce, aby potřebné informace našel jednoduše a ihned.  Zároveň jsme přešli u středisek, které poskytují sociální službu na jednotný software Webcarol a na konci roku jsme všem pracovníkům zakoupili chytré telefony. Dále se nám podařilo získat dotaci z KPSVL na sociální poradnu ve Vítkově a vše jsme připravili, aby provoz byl zahájen 1. ledna 2018 v nových prostorách a každý den. V červenci roku 2017 jsme skokově přidávali na mzdách všem pracovníkům podle nařízení MPSV. U pracovníků v sociálních službách to činilo 23 %.

V roce 2018 Město Odry zakoupilo dům od manželů Sýkorových pro rozvoj Denního stacionáře a pro ubytování zahraničního dobrovolníka pro práci v NZDM Manhattan Odry a opravilo parkoviště i s chodníky před domem s pečovatelskou službou. Dále jsme ve spolupráci s DCHOO získali z dotace z evropských fondů tři automobily Škoda Citigo a z vlastních zdrojů a z dotace Moravskoslezského kraje jsme ještě zakoupili Dacii Sandero. Zároveň jsme pokračovali v digitální transformaci Charity Odry a to výměnou hardware na výší úroveň. Prohlubovali jsme znalosti v Office 365 a uváděli do praxe GDPR. Prostřednictvím společnosti Techsoup jsme od společnosti Microsoft získali licence k OS Windows 10. Také jsme spolupracovali s Agenturou pro sociální začleňování na možnostech nových projektů pro Odry a Fulnek.


Ošetřovatelská služba

Ošetřovatelskou péči a Mobilní hospicovou péči poskytujeme na Odersku, Fulnecku a Suchdolsku. Mobilní hospicová péče umožňuje nemocnému (s chronickým onemocněním, s nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu) strávit poslední dny života doma v kruhu svých blízkých, péče je zajištěna dle indikace lékaře 24hod. denně. Ošetřovatelské návštěvy se skládají z různorodých činností. Jedná se o: kontrola zdravotního stavu, sledování fyziologických funkcí pacienta, odběrů biologického materiálu, prevence a lokální ošetření kožních lézí, pooperačních ran, dekubitů a bércových vředů, péče o PICC a PEG, aplikace parenterální terapie, doplnění a kontrola exspirace léčiv, edukace a reedukace k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti, aktivace pacienta, zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí, nácvik aplikace inzulínu, komplexní hygienická péče, klysma, výplachy, cévkování a ošetření permanentních katétrů. Zároveň poskytujeme pomoc ve snížení či tlumení bolesti a dalších doprovodných příznaků konečných stádií (nevolnost, zvracení, dušnost, deprese). Při provádění zdravotních úkonů a pro zvýšení kvality života nemocného používáme moderní formy aplikace léčiv (lineární dávkovač, infuzní pumpy) při dušnosti nemocného (oxygenerátor, odsávačku).

Ošetřovatelská péče je poskytována na základě potvrzení praktického lékaře a ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je hrazena zdravotní pojišťovnou. Služba je poskytována 7 dní v týdnu, dle individuálních potřeb pacientů. Provádíme konzultace a předávání informací o zdravotním stavu pacienta s ošetřujícími lékaři. Nadále úzce spolupracujeme s Městskou nemocnicí v Odrách a se sociálním odborem MÚ v Odrách, Poradnou chronických ran v Bílovci. Cílem této služby je poskytnout našim klientům odbornou zdravotní péči, kterou poskytují registrované, kvalifikované všeobecné sestry, tak aby jim bylo umožněno zůstat v domácím prostředí. Není opomenuto ani na duchovní a sociální potřeby pacientů.

Ošetřovatelská péče byla v roce 2018 poskytnuta 290 klientům (jednorázová i dlouhodobá péče), z toho 6 klientům hospicová péče. Naše sestry vykonaly 11779 návštěv u klientů. Zdravotní sestry za svými pacienty dojíždí služebním automobilem (4 služební auta – 2x Škoda Citigo, 1x Fiat Panda, 1x Fabia). Často najedou i sto kilometrů za den. Na podzim roku 2018 nám odešla do důchodu jedna všeobecná sestra a zatím jsme nenašli náhradu.

Zdravotní sestry se během roku vzdělávají na odborných seminářích, konferencích – mezinárodní vědecká konference “Ošetrovateĺstvo a zdravie XI.” v Trenčíně, odborná konference v Poděbradech “Inovace v domácí péči”. V lednu 2018 jsme přešly na informační systém ACHO -Webcarol, který denně využíváme k zápisům denních záznamů a vykazování zdravotní služby.

Děkujeme obci Luboměř za dotaci 10.000,-Kč pro ošetřovatelskou službu na rok 2018.


Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Charity Odry je hrazenou terénní službou, která je poskytována přímo v domácnosti uživatele. Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení ve věku od 11 let. Pečovatelská služba je poskytována na Odersku, Fulnecku a v Suchdole nad Odrou v celé své šíři vyhláškových a fakultativních výkonů v časové frekvenci od 6.00 hod. do 20.00 hod. v rozsahu celého týdne včetně sobot, nedělí a svátků. Pečovatelská služba na Vítkovsku a Budišovsku je poskytována od PO do PA v časovém rozsahu od 6.00 hod. do 14.30 hod. Individuálně se snažíme vyjít vstříc potřebám uživatelů pečovatelské služby. V rámci poskytování pečovatelských úkonů provádíme vyhláškové úkony: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko a vozík), Pomoc při osobní hygieně, Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla a pití, dovoz obědů, podání stravy), Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla), Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, na instituce) a fakultativní úkony, které zahrnují: Dopravu vozidlem Charity Odry na vlastní žádost uživatele, Fyzickou asistenci druhé osoby při provádění výkonu hygieny či úklidu, Dopravu vozidlem Charity Odry po městě Vítkov (Senior doprava) a Dopravu vozidlem Charity Odry po místních částech Vítkova nebo z místních částí do Vítkova. Zájemce o službu může Charitu Odry kontaktovat telefonicky, elektronicky na webových stránkách Charity Odry, e-mailem nebo osobně na pracovišti Charity Odry, Hranická 1110/32. Pečovatelskou službu zajišťuje zkušený tým pracovníků v přímé péči s odbornou způsobilostí k této profesi v čele s vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnicí. Spolupráce se sociálními odbory MěÚ v Odrách, od roku 2013 ve Fulneku, ve Vítkově, v Budišově nad Budišovkou a se zástupci městyse Suchdolu nad Odrou, Vražného i Mankovic je velmi dobrá a oboustranně vstřícná.

V roce 2018 došlo k rozšíření vozového parku pro pečovatelskou službu. V březnu 2018 byla pořízena Dacia Sandero a v červnu 2018 další tři vozy značky Škoda Citigo. Na konci roku 2018 byla zrušena cílová skupina: Rodiny s dětmi protože pominula potřeba dopomoci v péči o trojčata. V roce 2018 v rámci dalšího vzdělávání pracovníků jsme se dle našich potřeb účastnili akreditovaných vzdělávacích programů na téma: Škola zad pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnice absolvovala akreditovaný kurz Společně k úspěšné inspekci. Během roku 2018 probíhaly také školící schůzky s tématy kapitol Vnitřních pravidel Charity Odry a školící schůzky dodržování Listiny základních práv a svobod. V rámci školení proběhly také školící akce: Školení řidičů, školení bezpečnosti práce a požární ochrany a školení o odpadech.


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Naše půjčovna je určena pro seniory, dlouhodobě nemocné, nemocné po úrazech a pro rodiny, které se starají o své zestárlé nebo nemocné blízké. Nabízíme širokou škálu různých druhů kompenzačních pomůcek například invalidní vozíky, pokojové WC pevné i pojízdné, chodítka krokovací, pojízdné i vysoké, jídelní stolky k postelím, elektricky polohovací lůžka, oxygenerátory, sedačky do koupelen, vanový zvedák, nebo také schodolez. Pro zapůjčení pomůcek není potřeba doporučení lékaře, proto pokud je pomůcka skladem může být zapůjčena zájemci ihned. Nájem pomůcek a případnou dopravu, či manipulaci si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku. Pomůcky je možné vyzvednout osobně nebo je možné zajistit náš dovoz, u polohovacích lůžek je dle přání a potřeby uživatele montáž na místě samozřejmostí. 

V roce 2018 byl zájem o zapůjčení kompenzačních pomůcek stálý a vyrovnaný s našimi možnostmi. Dokupovali jsme několik nových pomůcek (elektricky polohovací postele), které z části nahradily pomůcky, vyřazené v tomto roce z důvodu poškození, poruch a neekonomických oprav (antidek. matrace s kompresorem, el. polohovací postele a vozík), použitelné části pomůcek jsme nechali na náhradní díly. Dále proběhla také pravidelná elektrorevize pomůcek.  V tomto roce jsme měli celkem 307 klientů a 495 výpůjček pomůcek.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí, kterou pořádá Charita Česká republika. Jednotlivé skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. V roce 2001 proběhla tato sbírka poprvé na celém území České republiky. Navazuje na staré lidové tradice koledování na svátek Tří králů spojené s žehnáním obydlí.

Při Tříkrálové sbírce 2018 Charita Odry vykoledovala částku 872.337 Kč. Což je o 40.175 Kč více než v roce 2017.

Vykoledovaná částka byla rozdělena podle předem dohodnutého rozdělovníku. Charita Odry tedy získala pro svou činnost 585.646 Kč a tyto prostředky byly využity, dle schválených záměrů: Podpora péče o seniory a handicapované osoby, Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, Zabezpečení služby sociální poradny zaměřené na dluhovou problematiku.

Tímto také děkujeme našim asistentům, koledníkům i všem ostatním, kteří nám nějakým způsobem pomáhali při organizování Tříkrálové sbírky. A zároveň velké poděkování patří všem dárcům za jejich dobrotu a velkorysost, se kterou nás finančně při Tříkrálové sbírce podpořili. Této pomoci a podpory si velice vážíme.


Oblastní sklad humanitární pomoci

Tento sklad byl zřízen v rámci efektivní pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) v říjnu 2012 Diecézní charitou ostravsko-opavskou jako jeden ze čtyř oblastních humanitárních meziskladů, které doplňují centrální sklad v Ostravě. Z těchto může být při mimořádných událostech poskytnuta okamžitě a cíleně pomoc ve spádové oblasti. Humanitární sklad Charity Odry, je určen pro spádovou oblast Oderska, Fulnecka, Novojičínska, Vítkovska a Budišovska.

Oblastní mezisklad obsahuje převážně úklidový materiál prvního zásahu pro cca 100 lidí (rukavice, kyblíky, lopaty, smetáky…), ale také základní vybavení pro 20 lidí pro přenocování v polních podmínkách (spací pytle, deky, vařiče…). Pro následnou pomoc je také připraveno k zapůjčení několik vysoušečů vlhkého zdiva. Podle potřeby bude sklad průběžně doplňován z centrálního skladu v Ostravě.

Během roku 2018 byly zapůjčeny ze skladu 3 vysoušeče pro vysoušení domu po hašení požáru, této domácnosti byla také poskytnuta materiální pomoc pro úklid.  


Stanice pomoci

Stanice pomoci nabízí lidem bez přístřeší základní činnosti a to, možnost se osprchovat, nechat si vyprat oblečení, uvařit si teplé jídlo, čaj nebo kávu, podílet se na řešení problémů a možnost si povykládat jen tak a zahrát si přitom šachy.

Stanice pomoci pro lidi bez přístřeší sídlí na Nádražní ulici v budově Úřadu práce v I. patře. Provozní dobu jsme v průběhu roku 2017 upravili na jedenkrát za týden, a to ve středu od 9.00 do 10.30. Za rok 2018 využilo stanici pomoci 17 klientů z toho 2-3 pravidelně. Bylo uskutečněno celkem 150 kontaktů z toho 120 pravidelných a 30 jednorázových. Zájem klientů je převážně o osobní hygienu, praní osobního prádla, výměna šatstva a rozhovory s pracovníkem stanice pomoci.  Ve Stanici pomoci také funguje mini šatník, kde si můžou klienti vzít ošacení nebo ho vyměnit.


Sociální poradna

Posláním služeb Odborného sociálního poradenství Charity Odry je poskytovat pomoc a podporu lidem z Oder, Vítkova a místních částí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným hospodařením s financemi. Hlavním posláním služeb je poskytnutí informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového poradenství a finančního hospodaření.

Odborná sociální poradna se zaměřením na dluhové poradenství zahájila svůj provoz v prosinci 2015 v Charitě Odry jako reakce na zvýšený počet exekucí a zadlužených občanů města Oder a místních částí. Na absenci pomoci v této oblasti reagovalo město Odry a ředitel Charity Odry, který zřídil v této organizaci odbornou sociální poradnu se zaměřením na dluhové poradenství pro občany Oder a místních částí, která je občanům k dispozici pět dní v týdnu. V roce 2016 poradna začala poskytovat své služby jeden den v týdnu i ve Vítkově a od roku 2018 je ve Vítkově poskytováno dluhové poradenství pět dní v týdnu.

Sociální poradna pomohla klientům v nepříznivé situaci způsobené dluhy především mladým lidem, rodinám s dětmi, seniorům ad. zpracováním insolvenčního návrhu, který jim umožnil splácet své závazky bez nátlaků věřitelů, zajistit cestu z dluhové pasti a začít znovu. 

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství v Odrách a ve Vítkově, kde spolupracuje s místními institucemi jako je Úřad práce, sociální odbor města, Bytovým fondem měst, Technickými službami a Středisky volného času.  Další činností Odborné sociální poradny Charity Odry je pořádání seminářů pro občany, studenty, žáky, firmy z této oblasti, které jsou zaměřené na prevenci zadluženosti a na seznámení s finanční gramotností.

Na poradnu se za dobu svého provozu obrátilo 442 klientů, kteří se na poradnu obrátili většinou z důvodu více exekucí, předlužení a také s žádostí o zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Zájemci o služby sociální poradny nás mohou kontaktovat telefonicky, elektronicky na webových stránkách Charity Odry, e-mailem, Facebookem nebo osobně na pracovišti Charity Odry a Vítkov. Služby sociální poradny jsou poskytovány zcela zdarma.

Vznik této poradny byl podpořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost, městem Odry a Moravskoslezským krajem.


Denní stacionář pro seniory Odry

Denní stacionář pro seniory je sociální ambulantní služba, která poskytuje podporu a pomoc osobám z Oder, Fulneku a okolí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba směřuje k udržení a posílení stávajících schopností a dovedností uživatelů tak, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí a zároveň byla umožněna úleva pečující rodině. Těmto činnostem se věnuje především dopolední program, odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme u kávy. Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit uživatelům takovou podporu a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.

V roce 2018 využívalo sociální službu denního stacionáře pro seniory celkem 45 uživatelů. V průběhu roku jsme uspořádali v našem zařízení mnoho zajímavých akcí: proměnu s profesionální kadeřnicí, III. bál DS, oslavu dne matek, akci “příjemný den”, podzimní celodenní výlet, mikulášskou a vánoční besídku. Také jsme přivítali příslušníky PČR se zajímavou přednáškou zacílenou na seniory na téma bezpečnosti. Pravidelně naši službu navštěvoval místní duchovní a také profesionální masérka. V průběhu roku pracovnice denního stacionáře absolvovaly akreditované kurzy se zaměřením na poskytování služeb cílové skupině: zahradní terapie, trénink paměti v seniorském věku a standardy kvality. A jako předchozí rok, tak i tento, jsme se zapojili do projektu Ježíškovy vnoučata.

Tuto službu hradí uživatelé na základě Ceníku denního stacionáře. Služby denního stacionáře zajišťuje zkušená pracovnice v přímé péči spolu s vedoucí denního stacionáře a sociální pracovnicí. Zájemci o službu Denní stacionář pro seniory nás mohou kontaktovat telefonicky, elektronicky na webových stránkách Charity Odry, e-mailem nebo osobně na pracovišti Charity Odry. Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku od 7.00 hodin do 15.00 hodin.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Nízkoprahové zařízení je zaměřeno na práci s dětmi se stiženou sociální adaptibilitou, ohrožených sociálním vyloučením a zároveň pro děti a mládež, které se potýkají s různými problémy, které je třeba řešit. Služba je poskytována ambulantní formou v pracovní dny od pondělí do čtvrtka od 12:00-18:00 hod, v pátek od 8 hod do 14:00 hod.  Posláním nízkoprahového zařízení pro děti mládež „Manhattan“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Pomoci klientům rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zároveň poskytnout pomoc v tíživé životní situaci. Uvědomit si problém a motivovat klienty k jeho řešení a aktivnímu přístupu. Naučit se o problémech mluvit a zvládat zátěžové situace. Poskytnout bezpečné prostředí, podporu, pocit bezpečí a důvěry a pozitivní vzor a zároveň působit jako nástroj prevence sociálně patologických jevů ve městě Odry a spádových obcí, služba je poskytována dětem od 7 do 22 let, dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb. Služba je poskytována anonymně a bez úhrady.

Během roku 2018 jsme toho zažili opravdu spousty. Pro velký zájem dívek se stále setkáváme a trénujeme street dance. S dívkami jsme absolvovaly vystoupení na předvečeru Oderského dne, které se jim opravdu povedlo, dívky vystupovaly i na Benefici pro Julinku. Ve spolupráci s MěÚ Odry jsme uspořádali akci na ukončení školního roku a Halloweenskou noc. Díky grantu z MSK jsme uskutečnili pobytovou aktivitu Vlkovice 2018, které se účastnilo celkem 25 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěstounských rodin a dětí, které se potýkají s různými problémy, s kterými je potřeba spolupracovat.  V letních měsících se uskutečnily i příměstské aktivity a letní stanování pro naše klienty díky grantu města Odry. V prosinci jsme připravili Mikulášskou nadílku, naše mládež nám pomohla s přípravou a organizací.  noc. Díky grantu z MSK jsme uskutečnili pobytovou aktivitu Vlkovice 2018, které se účastnilo celkem 25 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, pěstounských rodin a dětí, které se potýkají s různými problémy, s kterými je potřeba spolupracovat.  V letních měsících se uskutečnily i příměstské aktivity a letní stanování pro naše klienty díky grantu města Odry. V prosinci jsme připravili Mikulášskou nadílku, naše mládež nám pomohla s přípravou a organizací.

Během celého roku jsme několikrát tvořili a vyráběli, učili jsme se péct nebo vařit a samozřejmě v našem centru probíhala také příprava do školy. Klienti si zde mohou napsat domácí úkoly s naší pomocí, připravit se do školy, popřípadě poskytneme pomoc s doučováním, máme zde jak individuální, tak kolektivní přípravu do školy. Díky projektu, do kterého jsme se zapojili, vznikla v našem centru učebna, kterou využívá náš školní asistent pro práci s dětmi a mládeží při přípravě do školy. Bohužel jsme museli řešit několikrát i případy šikany či drogové závislosti. V roce 2018 jsme řešili zejména problém a zneužití internetu (zejména sociální sítě) u nezletilých a experimenty s návykovými látkami.

Mnoha klientům se nám podařilo pomoci v jejich životní situaci, mnoha klientům jsme poskytli materiální pomoc, jako je oblečení či pomůcky do školy.  V roce 2018 se nám podařilo podpořit klienty i potravinovou pomocí.

Kapacita zařízení se nám podařila zcela naplnit. Zájem klientů v letošním roce byl větší, než jsme očekávali.


Dobrovolnictví

V Charitě Odry působí dobrovolníci již dlouho dobu, od roku 2015 dostalo dobrovolnictví nový rozměr. Byl stanoven pracovník, který se stará o všechny dobrovolníky, sepisuje s nimi dohody, školí je a seznamuje se vším potřebným. Vznikla vnitřní příručka pro dobrovolníky a praktikanty působící v naší organizaci.

V průběhu roku 2015 jsme také zahájili přípravy na zahraniční dobrovolnickou službu Erasmus +, první dobrovolníky ze zahraničí plánujeme na rok 2020. Z administrativních důvodů bylo zahájení Erasmu + posunuto na rok 2020. V roce 2017 byla podána žádost o akreditaci a v roce 2018 jsme ji získali. Nyní se pracuje na podání projektu a výběru dobrovolníků, kteří se postupně přihlašují z různých zemí.


Dotace, příspěvky a dary

 V roce 2018 jsme obdrželi provozní dotaci z měst Oder, Fulneku, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, s městysů Suchdola nad Odrou, Mankovic, Jakubčovic, Hl. Životic, Luboměře, Heřmanic, Vrchů.             Z města Oder a Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci (MPSV – kap. 313) na provoz pečovatelské služby, denního stacionáře a NZDM Manhattan Odry a sociální poradny. Město Odry nám přispělo i na práci s lidmi bez přístřeší a grant na tábor pořádaný NZDM Manhattan Odry .            Z Moravskoslezského kraje jsme obdrželi dotaci pro pečovatelskou službu Charity Odry na nákup automobilu a na tábor pořádaný NZDM.  V roce 2018 jsme obdrželi provozní dotaci na pečovatelskou službu i z ostatních měst a obcí: Fulneku, Vítkova, Budišova nad Budišovkou, s městysů Suchdola nad Odrou a dotaci KPSVL na provoz sociální poradny. Město Fulnek přispělo i na denní stacionář. Dále jsme získali dotaci ve spolupráci ze ZŠ Komenského v Odrách na školního asistenta pro NZDM Manhattan Odry.  Také jsme obdrželi dar od firmy Semperflex, firmy Mateiciuc a firmy DDesinger, manželů Kovářových a p. Liemanové.

Všem výše uvedeným patří velké díky za finanční podporu naší činnosti ve prospěch našich spoluobčanů. Zároveň děkujeme také všem, kteří nám pomohli jiným způsobem (dobrovolnou prací, materiálně či modlitbou).

Logo MSK.jpg
Logo OPZ.jpg

Hospodaření a personalistika v roce 2018

V roce 2018 měla Charita Odry k 31. 12.  36 stálých zaměstnanců a průběhu roku ještě v průměru 3 zaměstnanců na dohody.

V roce 2018 jsme měli hospodářský výsledek ve výši – 323 271,13 Kč při celkových výnosech

20 019 894,94 Kč a celkových nákladech 20 343 166,07 Kč.

 Výsledovka (v celých tisících Kč)

Náklady 20 343 100 %
Mzdy 12 376 61%
Soc. a zdr. Pojištění 4 597 23 %
Spotřeba materiálu 1 745 8 %
Náklady na služby 1 188 6 %
Ostatní náklady 412 2 %
Odpisy 25  
Výnosy 20 020 100%
Zdravotní pojišťovny 3 311 17 %
Pečovatelská služba 2 738 14 %
Zapůjčení kompenzačních pomůcek     646 3 %
Denní stacionář    240 1 %
NZDM       95 1 %
Městské úřady 4 477 22 %
MSK 5 475 27 %
TSK a dary     771 4 %
Ostatní výnosy + KPSVL 2 267 11 %

Hospodářský výsledek                                                                     – 323


Rozvaha (v celých tisících Kč)

Aktiva Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
Dlouhodobý majetek celkem 535 432
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 118 118
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 604 6 881
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -6 187 -6 567
Krátkodobý majetek celkem 3 979 4 173
Zásoby celkem 96  
Pohledávky celkem 1189 915
Krátkodobý finanční majetek celkem 2883 3203
Jiná aktiva celkem -189  55
Aktiva celkem 4 514 4 605
Pasiva   Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní zdroje celkem 1 585 1 373
Jmění celkem 240 701
Výsledek hospodaření celkem 1 345 672
Cizí zdroje celkem 2 929 3 232
Rezervy celkem 0 0
Dlouhodobé závazky celkem 10 -2
Krátkodobé závazky celkem 2 695 2 283
Jiná pasiva celkem 224 951
Pasiva celkem 4 514 4 605

 Aktuální informace k 15. 8. 2019

Sídlo /adresa/: Charita Odry
  Hranická 162/36
  742 35 Odry
Telefon: Jednotliví vedoucí
E-mail: Jednotliví vedoucí
WWW stránky: https://odry.charita.cz
IČO: 62351052
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 43-889 178 0237/0100
Statutární zástupce (ředitel):Bc. Petr Kučerka
Vedoucí pečovatelské služby:Martina Hezinová
Vedoucí ošetřovatelské služby a mobilního hospice:Bc. Renata Sedláková
Vedoucí TÚ, půjčovny KP a koordinátor TKS:Jiří Rosenstein
Vedoucí sociální poradny:Ing. Michaela Dlabajová
Vedoucí denního stacionáře pro seniory:Bc. Michaela Tomášková
Vedoucí NZDM Manhattan Odry:Mgr. Monika Bednárková
Pracovník stanice pomoci:Bc. Petr Kučerka
Účetní:Irena Osadníková
Charitní rada:p. Bc. J. Herzogová
  p. A. Mik
  p. A. Rosensteinová
Činnost:Ošetřovatelská služba s hospicovou péči
  Pečovatelská služba
  Půjčování kompenzačních pomůcek
  Tříkrálová sbírka
  Stanice pomoci
  Humanitární sklad
  Denní stacionář pro seniory Odry
  NZDM Manhattan Odry
  Sociální poradna
Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry