Zprávy z Manhattanu

První měsíce nového roku byly pro naše zařízení těžké. Mnoho naplánovaných aktivit s dětmi nám vždy na poslední chvíli zatrhly nově vzniklé nařízení a opatření. Přesto jsme se pro naše klienty snažili připravit alespoň vnitřní program – v únoru jsme měli valentýnské pečení, pekli jsme cookies s čokoládou a náramně se povedly! Momentálně nás 28. dubna čeká turnaj ve FIFĚ a doufáme, že květen a letní měsíce se povedou a skupinové akce se uskuteční tak, jak jsme byli zvyklí z předchozích let.  

Důležitou zprávou je, že jsme se rozhodli letošní pobytovou aktivitu zrušit a nahradit jí aktivitami příměstskými, které jsou naplánovány na jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu. Samozřejmě se bude konat vítání prázdnin, které letos připadá na středu 30. června a také loučení s prázdninami v pondělí 30. srpna. Mezitím bychom také chtěli stihnout letní stanování, o kterém budeme případně v průběhu nadcházejících měsíců informovat.  

Zároveň také chceme informovat, že je u nás stále možnost přípravy do školy ve formě doučování, či vypomáhání s ostatními školními povinnostmi dětí.  

Karolína Frydrychová 

vedoucí NZDM Manhattan Odry 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry