Zprávy z Manhattanu

I pozimní měsíce jsou u nás velmi aktivní a ani špatné počasí nám nebrání být aktivními a stále se u nás něco děje.

V neděli 20. října jsme pořádali turnaj ve stolním tenise, který se uskutečnil v dopoledních hodinách tradičně v hale stolního tenisu Odry. Kromě oderských hráčů dorazili i hráči NZDM Fénix Hranic a širšího okolí.  Hrálo se ve dvou kategoriích, a to starší a mladší hráči. V kategorii mladších hráčů obsadili všechny medailové pozice hráči z Hranic, naopak ve starší kategorii obsadili všechna tři místa hráči z Oder. Pro vítěze jsme měli přichystané hodnotné ceny. Ti, kteří se neumístili, získali sladkou odměnu za účast a snahu. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení oddílu stolního tenisu TJ Odry, o.s. za poskytnutí prostoru pro uskutečnění turnaje a p. Rozkopalovi za odborné rady a pomoc při realizaci této akce. Tato akce se uskutečnila díky grantu města Odry.

V předposledním říjnovém týdnu se u nás ve spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Odry uskutečnily rovnou dvě soutěže. Taneční soutěž v „Just Dance“ a „FIFA turnaj“. Výherci soutěží získali hodnotné ceny, ale z prázdnou neodešel nikdo ze zúčastněných.

O podzimních prázdninách u nás v zařízení proběhla ve spolupráci s Odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Odry, jako každý rok Halloweenská noc. Pro zúčastněné byla přichystaná bohatá výzdoba a občerstvení. Během dne jsme dlabali dýně, pekli čarodějnické prsty a tvořili strašidelné masky. Po setmění jsme se vydali na stezku odvahy ke Skalním sklepům. Proběhla soutěž o nejstrašidelnější masku a výběr byl opravdu složitý. Během celé akce probíhaly různé soutěže a hry o ceny či sladkou odměnu.

Připravujeme:

Tvorba adventních věnců 27. 11. 2019

Pečení vánočních perníčků 03. 12.- 04. 12. 2019

Mikulášská nadílka 05. 12. 2019

                                                                                                                                     Denisa Ferencová

                                                                                         NZDM Manhattan Odry

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry