Výsledky Tříkrálové sbírky 2024

Vážení spoluobčané, výsledky Tříkrálové sbírky 2024 ke dni 31. 1. 2024 za Charitu Odry jsou tyto: koledování do kasiček 1,142.440 Kč, online koleda 4.800 Kč a bezhotovostní dary 36.609 Kč. Celkem tedy 1,183.849 Kč z toho pro Charitu Odry připadne částka 769.501 Kč. Vybrané valuty byly vyměněny a zaslány na konto Tříkrálové sbírky. Každoroční Tříkrálová […]

Občanská poradna uspořádala ve Vítkově besedu se seniory

Občanská poradna se ve Vítkově setkala s místními seniory. Cílem setkání bylo informovat je o činnosti Občanské poradny a ostatních službách Charity Odry. Proběhla diskuse o současných změnách, které jsou pro ně náročné např. internetové bankovnictví a mobilní aplikace. Senioři se také dozvěděli o nové činnosti poradny, a to Poradně pro pečující, která slouží jako […]

Občanská poradna poskytuje poradenství pro pečující o své blízké

Charita Odry nově nabízí v rámci svých činností Poradnu pro pečující, která slouží jako poradenská služba pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Poradenství je zaměřeno na informace potřebné pro pečující a poskytuje se i v domácím prostředí. Pro pečující je připravená Podpůrná skupina a dle zájmu je připravená fungovat. Staňte se […]

Vánoční přání 2023

Nízkoprahové zařízení Manhattan se zapojilo do projektu „Krabice od bot“

Naše zařízení se v letošním roce zapojilo do projektu „Krabice od bot“.  Sběrným místem ve městě Odry byla Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České. Do této sbírky se zapojily nejen všechny třídy a školy, ale také velká část pedagogů a dalších pracovníků školy. Celkově se vybralo 63 balíčků.  Děkujeme Mgr. Janě Tymlové […]

Předvánoční aktivity na NZDM Manhattan

Poslední měsíc v roce se u nás vždy točí kolem vánočních svátků a aktivit s nimi spojené. Vzhledem ke sněhové nadílce byl začátek prosince o něco hezčí. První prosincové pondělí jsme se společně s klienty vydali na rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Odrách. Mikulášská nadílka u nás probíhá dvojího druhu. Už třetím rokem jsme ji podnikali jak v terénu, […]

Z Denního stacionáře Odry

Posezení s harmonikářem Podzimní měsíce jsme uživatelům naší služby zpestřily společenskou akcí, kdy přijal naše pozvání pan Ing. Piskoř, který vnesl do šedivých podzimních dní krásnou atmosféru při hře na harmoniku. Tímto děkujeme pracovnici Domova Odry za doporučení a kontakt na muzikanta. Všichni zúčastnění se aktivně zapojili do programu, komu to ještě zdravotní stav dovolil, […]

Občanská poradna na Základní škole v Budišově nad Budišovkou 

Občanská poradna se na Základní škole v Budišově nad Budišovkou zúčastnila preventivního programu „Bezpečí především“. Tato akce byla určena pro žáky 6. a 7. tříd, kteří absolvovali úkoly, které pro ně byly připraveny a za které získali bodové hodnocení. Občanská poradna pro žáky připravila úkol z oblasti Finanční gramotnosti, kde žáci přiřazovali jednotlivé položky rodinného rozpočtu, zda […]

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry