Manhattan už chystá aktivity na léto

Některé akce je potřeba plánovat už dlouho předem, proto již teď nabízí NZDM Manhattan dětem a mládeži aktivity na prázdniny- snad se koronavirová situace v létě zlepší a pestrý program, který Manhattan chystá bude možné uskutečnit.

Charita Odry nabízí pomoc při zajištění nákupů potravin či nezbytných léků!

Charita Odry ve spolupráci s městy a obcemi ve kterých poskytuje pečovatelskou službu nabízí pomoc při zajištění nákupů potravin či nezbytných léků. Pro seniory, zdravotně postižené a občany, kteří jsou v karanténě a nemohou opustit svůj domov. Kontakt: tel. 731 075 802, martina.hezinova@odry.charita.cz… Vážení spoluobčané, tato nabídka platí po dobu krizového opatření Vlády České republiky […]

Informace o omezení provozu Sociální poradny

S ohledem na vyhlášený nouzový stav před koronavirem je do odvolání, z preventivních důvodů, od pondělí 16.3.2020 uzavřena sociální poradna v Odrách, Vítkově a Fulneku. Pracovníky je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Informace o omezení provozu NZDM Manhattan Odry a Denního stacionáře Odry

S ohledem na vyhlášený nouzový stav před koronavirem je do odvolání, z preventivních důvodů, od pátku 13.3.2020 uzavřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry a dále od pondělí 16.3.2020 dle nařízení vlády uzavřen také Denní stacionář pro seniory Odry.

MDŽ v Denním stacionáři

Srdečně Vás zveme k posezení k příležitosti MDŽ V úterý 10. března 2020 od 10:00 hod v Denním stacionáři pro seniory II. patro Program: živá hudba Každá dáma obdrží malou pozornost, občerstvení zajištěno Na hudbu bude vybírán dobrovolný příspěvek

Tříkrálová sbírka 2020

Vážení spoluobčané,

tak nám skončila dvacátá jubilejní Tříkrálová sbírka. V této chvíli se měsíce příprav, starostí, chystání a nejistoty přetavili pomocí koledování tří králů a nesení Božího požehnání dům od domu do jistoty finanční částky, kterou jste darovali. Tato finanční částka bude rozdělena podle již známého vzorce na různé potřeby a Charitě Odry z vykoledované částky připadne 65 %. V našem případě to činí cca 625.000 Kč. Tato částka bude v letošním roce použita na obnovení autoparku Charity Odry, abychom měli dostatečný počet spolehlivých aut pro naše služby, a tak mohli naplno a bez obav sloužit našim klientům (Vám občanům).

Vzniká nová Občanská poradna Fulnek

Charita Odry ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a městem Fulnek získala finanční prostředky na poskytování dluhového poradenství pro občany města Fulnek z projektu Evropské unie – Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost.

Přání k Vánocům

Pokojné Vánoce a požehnaný rok 2020 Vám i Vašim blízkým přejí pracovníci Charity Odry

Copyright © 2020 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry