II. Celostátní charitní konference

Ve dnech 22. – 23. 10. 2009 se zástupci Charity Odry zúčastnili II. Celostátní charitní konference „Charita 21. století“ v Mělníku pod záštitou České asociace sester, o.s. Po dva dny probíhaly přednášky, semináře a workshopy pro zástupce Charit s celé České republiky. Témata byla společenská a odborná např.: Krize a Charita, praktické využití encykliky, vize […]

Předávání diplomů DCHOO

Dne 16. 10. 2009 v Basilice Božského spasitele v Ostravě paní Jindřiška Stuhlová, vedoucí sociálního úseku Charity Odry převzala Diplom DCHOO za mimořádný přínos pro rozvoj charitního díla z rukou biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem. a ředitele DCHOO Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla. Paní Jindřiška Stuhlová byla oceněna za 10 let obětavé a příkladné […]

Charita Odry informuje…

Dne 23. 9. 2009 se uskutečnilo Slavnostní otevření zázemí Charity Odry za přítomnosti starosty města Ing. Pavla Matůšů, místostarosty Mgr. Jiřího Vlčka, ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. et Mgr. Lukáše Curila, biskupského vikáře pro Charitu JUDr. IClic. Pavla Forgače, Obl. OT a ostatních pozvaných hostů. Na začátku setkání poděkoval ředitel Charity Odry Petr Kučerka představitelům […]

Den otevřených dveří v Charitě Odry

Pozvánka pro spoluobčany Oder, Vítkova, Budišova nad Budišovkou a okolí na Den otevřených dveří v Charitě Odry při příležitosti Dne Charity. Den otevřených dveří se koná: 22. 9. 2009 od 8.00 hod. do 16.00 hod. v Odrách, Hranická 162/36 23. 9. 2009 od 8.00 hod. do 16.00 hod. ve Vítkově, Lidická 608 (DPS) 24. 9. […]

Povodně v Jeseníku nad Odrou

Charita Odry od 10. 7. 2009 ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou poskytuje zdarma obědy s rozvážkou až do domu postiženým spoluobčanům v Jeseníku nad Odrou.

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry