Beseda na téma: MOŽNOSTI ŘEŠENÍ RŮSTU NÁKLADŮ NA ENERGIE

Občanská poradna Odry ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. pořádá dne 16. 6. 2022 v 10 hodin v Denním stacionáři na Charitě Odry (2.patro) besedu na téma: MOŽNOSTI ŘEŠENÍ RŮSTU NÁKLADŮ NA ENERGIE.

Cílem této besedy je seznámení s možnostmi řešení současné situace a prevence nekalých praktik dodavatelů a zprostředkovatelů v současné době.

Budeme se těšit na vaši účast.

V případě dotazů kontaktujte Ing. M. Dlabajovou z Občanské poradny Charity Odry tel. 604 645 378.

Akce je finančně podpořena ze strany Ministerstva práce a sociálních věci v rámci dotačního titulu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2022 a ze strany Moravskoslezského kraje.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry