Denní stacionář Odry na semináři: Proměny stáří a gerontooblek

v rámci vzdělávání absolvoval celý pracovní tým zážitkový kurz „Proměny stáří a gerontooblek“. Vyzkoušely jsme si, jak se přibližně cítí člověk se zhoršenou mobilitou, očními vadami a onemocněními, slábnoucím sluchem a bolestmi zad.


Denní stacionář Odry v období 06/21 až 05/22 čerpal podporu z veřejného grantového řízení Neziskovky z NADACE ČEZ. Tyto finanční prostředky byly použity na školení pracovnic celého pracovního týmu v oblasti Snoezelen (základní a rozšiřující pojetí) a zážitkový seminář-Proměny stáří a gerontooblek. 

Díky konceptu celoživotního vzdělávání přinášíme do naší služby nové prvky a tím udržujeme a zlepšujeme její kvality.


Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry