Blíží se formační akce Postní almužna 2012

Během postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce s názvem Postní almužna bude zahájena na Popeleční středu (22. 2.), případně o 1. neděli postní, a potrvá do konce postu.

Podstatou akce je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Například dítě, které se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou poté použity na charitativní potřeby. „Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině,“ vysvětluje ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Sběr postních schránek od věřících v jednotlivých diecézích se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky,“ uzavírá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat, jak nebo ve prospěch koho, se má darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Dobrovolná duchovní formace věřících s názvem Postní almužna je pořádána s pověřením České biskupské konference. Letos (2012) jde v pořadí již o čtvrtý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi. Biskupové Čech, Moravy a Slezska tuto akci podpořili na svém plenárním zasedání ve dnech 19.-20. ledna 2010.

Postní kasičky byly podle požadavků diecézních koordinátorů letos vytištěny v nákladu 65 000 kusů a rozvezeny do diecézních Charit, odkud byly distribuovány do místních Charit a farností. Některé Charity mají ovšem ještě zásobu nevyužitých kasiček z loňského roku.

Půst trvá od Popeleční středy následujících 40 dnů (neděle se k tomu nepočítají) a končí Velikonočními svátky, které letos připadají na 8. dubna (svátek Zmrtvýchvstání Páně) a následující dny.

Podrobnosti a aktuality budou uvedeny na webových stránkách www.postnialmuzna.cz.

Bližší informace: Jan Oulík, Charita ČR, tiskové oddělení

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry