Senioři žijte naplno

Pro Vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na Vás.

Vyberte si ze čtyř samostatných programů:

1) Cestování po britských ostrovech na­příč stoletími

2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů

3) Minulost a současnost češtiny

4) Život s handicapem. Minulost a sou­časnost speciální pedagogiky

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro Vás připravili. Setkejte se s vašimi vrs­tevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky

Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými in­formacemi a zážitky. Neváhejte a kontak­tujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fa­kulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Marián­ské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz

(převzato v Fulneckého zpravodaje)

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry