Blíží se Tříkrálová sbírka 2021

od 1. ledna 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka. 

Tentokrát to ale bude jinak. Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli, že místo naší každoroční návštěvy, vám pošleme pozdrav a přání s informacemi, jak je možné na sbírku přispět. Tento dopis vám do schránky doručí Tříkrálový kurýr a tam kde to bude možné napíše požehnání křídou na dveře.

Abychom vás ale úplně nepřipravili o tříkrálovou koledu, připravujeme pro vás na stránce www.trikralovasbirka.cz koledu ONLINE.

Chystá se také Tříkrálový koncert, který bude vysílán 10. ledna živě na ČT1.
Vystoupí Anna K., Michal Hrůza, Pokáč a další.

Veškeré informace najdete na stránce Tříkrálová sbírka 2021  a aktuality na našem facebooku

Pokud budete chtít přispět zasláním Vašeho daru bezhotovostně a podpořit tak charitní dílo v našem regionu i v naší vlasti, můžete použít tyto platební údaje:  

Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011

QR-kód pro platbu

Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem.  

Děkujeme za Vaši štědrost! 

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2021 

65% připadá na činnost Charity Odry, 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 

 10% na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká republika,  

5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry