Charita Odry získala nové osobní automobily pro kvalitnější poskytování služeb klientům

Charita Odry poskytuje podporu a pomoc lidem v nepříznivém zdravotním stavu a sociální situaci. Nezbytnou pracovní pomůckou pro zaměstnance, kde patří pečovatelky, zdravotní sestry a sociální pracovníci jsou automobily. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů jednotlivých služeb Charity Odry vyvstala poptávka po zvýšení počtu automobilů, které slouží právě k podpoře a pomoci klientů, jak v domácím prostředí, tak k přepravě klientů do zdravotnických zařízení, nákupům atd. Z tohoto důvodu Charita Odry vypracovala a úspěšně realizovala dotační projekt EU s názvem: „Auta pro Charitu Odry-operativnost a spolehlivost pro naše uživatele“. Díky kterému se Charitě Odry podařilo získat 12 nových osobních automobilů z toho 4 kusy Hyundai Nová i30 kombi a 8 kusů Hyundai Nová i10, která doplňují auta službám na Odersku a Fulnecku, které je dlouhodobě postrádaly. Mezi služby, které tyto automobily získaly patří pečovatelská služba, denní stacionář, sociální poradna a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Tímto dojde, jak k obnovení a zároveň k doplnění stávajícího vozového parku. V této obnově bychom chtěli i nadále pokračovat, vzhledem k tomu, že počet zájemců a klientů o služby Charity Odry neustále roste.

Celkové zdroje na tento projekt činily 3 850 027,50Kč, příspěvek unie činil 3 657 526,12Kč a z vlastního zdroje Charity Odry bylo financováno 192 501,38Kč. Na financování vlastního zdroje, povinné spoluúčasti tohoto projektu, byla použita část výtěžku Tříkrálové sbírky. Tímto děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky, že nám takto pomáháte a věříme ve Vaši další přízeň a podporu.

Děkujeme také MAS Poodří, firmě HRAT s.r.o. a Hyundai LXM motors s.r.o., která dodala výše uvedená vozidla.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry