Charita Odry informuje…

Dne 23. 9. 2009 se uskutečnilo Slavnostní otevření zázemí Charity Odry za přítomnosti starosty města Ing. Pavla Matůšů, místostarosty Mgr. Jiřího Vlčka, ředitele Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. et Mgr. Lukáše Curila, biskupského vikáře pro Charitu JUDr. IClic. Pavla Forgače, Obl. OT a ostatních pozvaných hostů.

Na začátku setkání poděkoval ředitel Charity Odry Petr Kučerka představitelům Města Odry za zafinancování a zbudování zázemí pro Charitu Odry, které se v průběhu 2,5 letého provozu ukázalo jako plně vyhovující potřebám pracovníkům a záměrům Charity Odry. Následně starosta města Ing. Pavel Matůšů vyzdvihl velmi dobrou spolupráci s Charitou Odry ve prospěch občanů Oder v sociálních a zdravotních službách. Potom biskupský vikář JUDr. IClic. Pavel Forgač, Obl. OT požehnal zázemí Charity Odry a následovala prohlídka všech prostor za doprovodných komentářů ředitele Charity Odry. Po prohlídce se uskutečnilo neformální, srdečné posezení s malým občerstvením.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry