Předávání diplomů DCHOO

Dne 16. 10. 2009 v Basilice Božského spasitele v Ostravě paní Jindřiška Stuhlová, vedoucí sociálního úseku Charity Odry převzala Diplom DCHOO za mimořádný přínos pro rozvoj charitního díla z rukou biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O.Praem. a ředitele DCHOO Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla. Paní Jindřiška Stuhlová byla oceněna za 10 let obětavé a příkladné práce vrchní sestry, kdy měla na starosti jak ošetřovatelskou, tak pečovatelskou službu Charity Odry.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry