Charita sv. Alexandra hledá nového ředitele

Diecézní charita ostravsko-opavská se sídlem  

Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava  

vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na funkci: 

ŘEDITEL/KA CHARITY SV. ALEXANDRA 

 Kvalifikační předpoklady:  

 • Vzdělání vysokoškolské (sociální či ekonomické výhodou). 
 • Praxe v řízení lidí. 
 • Zkušenosti s realizací projektů, čerpáním dotací a grantů. 
 • Základní znalost sociálního podnikání. 
 • Řidičský průkaz sk. B. 
 • Základní znalost sociálního učení Katolické církve a sociální problematiky. 

Osobnostní předpoklady: 

 • Morální bezúhonnost. 
 • Schopnost vést druhé. 
 • Komunikativnost a smysl pro odpovědnost. 
 • Sociální cítění a empatie. 
 • Manažerské a organizační dovednosti. 
 • Koncepční myšlení. 
 • Respektování křesťanského pohledu na svět a na člověka. 

K písemné přihlášce je nutno doložit: 

 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce). 
 • Kopii vysvědčení či diplomu o dosažení nejvyššího vzdělání. 
 • Hlavní koncepční teze ve vztahu k rozvoji Charity sv. Alexandra (1–2 strany). 
 • Strukturovaný životopis (musí obsahovat přehled dosavadní praxe). 
   

Místo výkonu práce: Charita sv. Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky 

Typ pracovního vztahu: plný úvazek 

Nástup: srpen, září 2022 

Přihlášku s přílohami zašlete do 10. června 2022 elektronicky na e-mail: adela.miksikova@dchoo.charita.cz (do předmětu zprávy uveďte: VŘ – ředitel/ředitelka Charity sv. Alexandra), nebo poštou na adresu: Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Moravská Ostrava. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT“. 

K ústnímu pohovoru budou pozváni jen vybraní kandidáti, kteří splní požadované náležitosti výběrového řízení. Zaslané přihlášky, vč. příloh, se navracejí. Oznámení  

o výsledku přijímacího řízení obdrží uchazeči telefonicky nebo e-mailem. Vyhrazujeme si právo nevybrat žádného kandidáta na nabízené pracovní místo.  

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry