ŠANCE NA SNÍŽENÍ DLUHŮ – MILOSTIVÉ LÉTO II

Od září do listopadu 2022

Milostivé léto nabízí zbavení se dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky. Milostivé léto je určeno fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům.

Podmínkou je, aby byl vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exekuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021

Co udělat abychom milostivé léto využili?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč včetně DPH. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta.

V případě, že přesně nevíte, kolik jistina činí, požádejte vašeho exekutora v doporučeném dopise o vyčíslení aktuální dlužné jistiny, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta. Soudní exekutor bude povinen vám do 15 dnů od doručení písemnosti odpovědět. 

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy možné se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím, energetikám v rukách státu (např. ČEZ), exekučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Jaké dluhy nespadají do milostivého léta

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení.

Kde Vám pomohou?

Občanská poradna Odry, Fulnek, Vítkov a Budišov nad Budišovkou

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry