Den sociálních služeb 2011 v Odrách

Den sociálních služeb 2011 v Odrách

Ve středu 14.září se na náměstí v Odrách uskutečnila akce Den sociálních služeb pořádaná městem Odry, kde měli občané Oder možnost seznámit se s tím, které organizace na Odersku poskytují sociální a podobně zaměřené služby a  jak tyto organizace místním lidem pomáhají.

Činnost naší Charity Odry představil pan ředitel Petr Kučerka při rozhovoru s moderátorkou programu, toto povídání bylo doplněno také video prezentací Charity. Při dalším vstupu jsme předvedli i s dobrovolnicí, jak funguje polohovací postel a další  zdravotní a kompenzační pomůcky z naší půjčovny. Charitní sestřičky zájemcům měřili tlak a rozdávaly informační letáky a podávali informace o poskytovaných službách. Závěrem tohoto dne po vystoupení mažoretek z Hranic a hudebních souborů ze ZUŠ Odry, proběhlo slosování tomboly o ceny z chráněných dílen Gerllich Odry, prodejců zdravé výživy a dalších sponzorů, které jistě výherce potěšily.(další foto)

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry