Maják-stanice pomoci začíná svou činnost

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Charita Odry se úspěšně zúčastnila výběrového řízení a s Agenturou pro sociální začleňování uzavřela smlouvu o poskytování lokální asistence v rámci veřejné zakázky „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2012 a 2013“. Mezi vybrané lokality bylo zařazeno i město Odry. Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR a podporuje města a obce, aby mohly účinněji pomáhat svým občanům ohroženým sociálním vyloučením. Úkolem lokálního asistenta je zajišťovat administrativní a odborné činnosti podle požadavků konzultanta Agentury.

______________________________________________________________________

Prostory Stanice pomoci požehnal o. Petr Kuník, farář v Odrách

_______________________________________________________________________

Charita Odry otevřela od poloviny března 2013 Stanici pomoci lidem bez přístřeší. Najdete nás na Hranické ulici č. p.  537/35 v 1. patře. Budova je blízko domova důchodců, v přízemí má kanceláře firma Slumeko. Vchod do Stanice pomoci je z boční strany budovy. Provoz Stanice pomoci zajišťuje S. Iris Pavelková.

_______________________________________________________________________

Od září 2012 začala Charita Odry pracovat s lidmi bez přístřeší. V uplynulém období asi pěti měsíců jim byla poskytována zejména potravinová pomoc, ale také pomoc materiální. Pomáhalo se zajištěním hlavně zimního oblečení. Byly zakoupeny ponožky a jedny zimní boty větší velikosti. Další oblečení pro ně (rukavice, šály, čepice aj.) jsme získali darem nebo ve spolupráci s charitními šatníky. Kromě teplého čaje, teplého oblečení mají tito lidé možnost nalézt i trochu teplého lidského slova, které jim asi chybí nejvíce.

Charita Odry o své práci s lidmi bez přístřeší informovala Městský úřad v Odrách. Své zkušenosti získané při této činnosti jsme zpracovali v dokumentu „Zpráva o bezdomovectví“, který byl MÚ v Odrách poskytnut. Na základě těchto informací Město Odry finančně podpořilo práci s lidmi bez přístřeší, kterou vykonává Charita Odry, pro první třetinu roku 2013.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry