Fotografická soutěž pro seniory

Charita Česká republika vyhlašuje pro své klienty fotografickou soutěž na téma „Charita očima seniorů“. Zájemci o účast mohou své digitální fotografie v tiskové kvalitě zasílat do 31.7.2012, nejlépe prostřednictvím pracovníků zařízení, jehož jsou klientem. Nejlepší fotografie budou oceněny a vznikne z nich putovní výstava.

Soutěž probíhá v rámci projektu S.T.A.R.I. – Společně, talentovaně, aktivně, radostně, iniciativně, který Charita ČR realizuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012).

 

Pravidla soutěže:

 

 1. Soutěž je určena pro klienty služeb a zařízení Charity Česká republika nad 60 let.
 2. Fotografie se musí držet tématu „Charita očima seniorů“ (tedy např. reflektovat služby Charity ČR, její poslání, činnost, pracovníci, klienti apod.)
 3. Přihlášky:
  1. Do soutěže se lze přihlásit zasláním fotografie e-mailem příslušnému pracovníkovi diecézní charity.
   (Pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou: veronika.foltynkova@charita.cz). V e-mailu uveďte jako předmět „Soutěž: Charita očima seniorů“.
  2. Fotografii může přihlásit buď přímo klient, nebo pracovník příslušného charitního zařízení (i hromadně více soutěžících).
  3. Fotografie je řádně přihlášena a přijata do soutěže až poté, co obdržíte potvrzující
   e-mail od diecézního pracovníka.
  4. Uzávěrka přihlášek je 31.7.2012
 4. Technické specifikace:
  1. Fotografie musí být zaslány ve formátu JPG a v tiskové kvalitě, tedy o velikosti nejméně 1MB.
  2. Ke každé fotografii je třeba uvést:
 1. i.      Jméno autora/autorky (můžete uvést i věk)
 2. ii.      Název Charity, jejímž je autor klientem (případě i služba/zařízení)
 3. iii.      Název fotografie (případně popisek)
 4. iv.      Kontaktní údaje – e-mail, telefon
  1. E-maily s přílohami větší než 5MB zasílejte přes web Úschovna.cz nebo jinou podobnou službu.
 1. Hodnocení probíhá dvoukolově.
  1. 1. kole vybere komise složená z charitních pracovníků v každé diecézi 30 nejlepších fotografií, které postoupí do celostátního hodnocení.
  2. Ve 2.kole vybere komise složená z externistů a pracovníků Sekretariátu Charity ČR pět nejlepších fotografií, jejichž autoři/autorky získají diplomy a věcné ceny.
  3. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 31.8.2012 na webu seniori.charita.cz. Autoři vítězných fotografií budou vyrozuměni také na e-mail uvedený v přihlášce.
 2. Prezentace fotografií
  1. Z deseti nejlepších fotografií z každé diecéze vznikne putovní výstava.
  2. Soutěžní fotografie budou dále prezentovány na webu seniori.charita.cz

 

 1. Přihlášením do soutěže autor fotografie souhlasí s její prezentací na putovní výstavě, na webu seniori.charita.cz i v dalších materiálech Charity ČR (výroční zpráva, web, letáky) a to bez nároku na honorář.
 2. Přihlášením do soutěže autor fotografie garantuje, že další osoby na ní zachycené souhlasí se zasláním fotografie do soutěže i s případným využitím fotografie ve smyslu bodu 7 těchto pravidel.[1]

 

Pro další informace o soutěži kontaktujte:
Veronika Foltýnková, veronika.foltynkova@charita.cz, tel.: 733 741 036.


[1] Stačí ústní souhlas, neboť podle §12 Občanského zákoníku (č.40/1964) lze podobizny a obrazové snímky pro umělecké a zpravodajské účely přiměřeným způsobem použít i bez svolení fyzické osoby.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry