Setkání pracovníků Charity Odry a Noc kostelů

Jednou za půl roku máme na Charitě v Odrách setkání všech pracovníků Charity Odry. Letní setkání se uskutečnilo v pátek 1. 6. 2012 na Švamlově mlýně v Klokočůvku. Dobré jídlo a dobrá nálada byla základem našeho setkání. Naplnili jsme ho i prohlídkou nově pořízeného stáda oveček majitelů Švamlového mlýna a následnou vybíjenou, kde jsme ověřili hbitost a pružnost některých pracovníků. Následně, když končil den, jsme si zahráli volejbal, který jsme končili při měsíčním svitu. Před 23 hodinou ti, kteří vydrželi, jsme se odjeli do kostela sv. Bartoloměje v Odrách, kde jsme se zúčastnili Noci kostelů. Prohlídli jsme si věž, zazvonili na zvony, prošli jsme si prostory kostela se vším, co organizátoři nabídli, ochutnali mešní víno, pomohli omdlelé ženě a zaposlouchali jsme se do půlhodinového koncertu při svíčkách. Úžasné, krásné, fantastické, tak takhle to hodnotili pracovníci Charity Odry, když jsme se po půlnoci loučili na náměstí v Odrách. Takže otci Petrovi Kuníkovi a jeho spolupracovníkům patří velké díky za krásný zážitek, který připravili nám i ostatním návštěvníkům Noci kostelů.
Kdybych teď skončil, asi by to nebylo úplné, protože ještě další tři pracovníci Charity Odry se zúčastnili Noci kostelů v kostele sv. Vavřince v Luboměři. Když jsem s nimi následně hovořil, byli taktéž nadšeni z programu i celé atmosféry. Proto posíláme poděkování i otci Zdenovi Vavrovi a jeho pomocníkům.

Přeji nám všem, aby atmosféra a setkávání se s druhými lidmi, která panovala na Noci kostelů, pokračovala ve všedních dnech našeho života.

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry