II. Celostátní charitní konference

Ve dnech 22. – 23. 10. 2009 se zástupci Charity Odry zúčastnili II. Celostátní charitní konference „Charita 21. století“ v Mělníku pod záštitou České asociace sester, o.s. Po dva dny probíhaly přednášky, semináře a workshopy pro zástupce Charit s celé České republiky. Témata byla společenská a odborná např.: Krize a Charita, praktické využití encykliky, vize Charity 21. století a kodex charitního pracovníka. Z odborných témat: vlhké hojení ran, individuální plánování, pacient se stomií, kompresivní terapie, výhody a nevýhody DP atd. Všechny přednášky byly zajímavé a z každé si odnášíme nějaké poznatky či podněty. V průběhu konference byl čas i prostor pro navázání nových kontaktů či sdílení zkušeností s ostatními účastníky konference. Závěrem alespoň jednu myšlenku z konference:

Člověk – to je kapitál, který je třeba chránit a ocenit.

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry