Informace ze sociální poradny o novele insolvenčního zákona

Od 1.6.2019 přichází v platnost očekávaná novela insolvenčního zákona, která přináší více způsobů, které umožňují dlužníkům vstup do oddlužení.

  1. Nově bude platit plnění oddlužení v kombinaci splátkového kalendáře a prodeje majetku dlužníka movitého i nemovitého.
  2. Délka insolvence se bude odvíjet od výše dluhů, které budou muset dlužníci splatit.
  3. pětileté insolvence zůstane i nadále podmínka splatit 30 %, v případně, že se dlužníkovi nepodaří splatit 30 % za pět let, může mu být zbytek dluhu i přesto odpuštěn.
  4. varianta tříletá, kdy bude nutné splatit alespoň 60 % závazků a zbytek dluhu bude odpuštěn,
  5. zdravotně postižení a senioři se mohou oddlužit po třech letech bez ohledu na to, kolik splatí.
  6. Prokázat dostatečné příjmy na splácení stačí jen rok zpětně. Dlužník v návrhu doloží výši svých příjmu. Čistý příjem musí činit alespoň nezabavitelné minimum 9.643,- Kč plus 1.607,- Kč na každou vyživovanou osobu.
  7. Pokud dlužník nesplatí v průběhu 5 let svých 30 %, bude přezkoumávat insolvenční soud, zda dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Podmínka úhrady 30 % tímto padá i když si dlužník nebude jistý, zda mu oddlužení soud schválí.
  8. Dlužník bude muset nově splácet určité minimum, které doposud nebylo v zákoně stanoveno. Podmínkou bude měsíční úhrada nákladů na insolvenčního správce (necelých 1.100,- Kč/měsíc) a v minimálně stejné výši musejí být hrazeny i pohledávky nezajištěných věřitelů.
Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry