Jak se postavit dluhům

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559

Odborná sociální poradna zaměřená na dluhovou problematiku Charity Odry vás srdečně zve na seminář JAK SE POSTAVIT DLUHŮM ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9.00 hodin v prostorách Úřadu práce na Nádražní ulici 670/30 v Odrách (ve druhém patře). Účastníci besedy získají základní informace ve finanční problematice, budou informováni o rizicích předlužení a jak řešit zadlužení.

Jednotlivé části programu:

*jak zjistím, kolik, kde dlužím

*mám mnoho dluhů, jak to mám řešit

*nemám na splátky – možnosti řešení

*osobní bankrot – podmínky

*možnosti tvorby finačních rezerv

V rámci semináře budou řešeny příklady z praxe. Seminář je finančně podpořen Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Lektor Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí Odborné sociální poradny v Odrách, Hranická 1110/32, Odry

Informace na tel. čísle 604 645 378 nebo prostřednictvím emailu: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry