Manhattan Odry – vítání prázdnin

K začátku letních prázdnin patří bezpochyby naše každoroční vítání.  Letos jsme také díky OSPODu Odry získali cenného hosta, Pavla Nováka ml., který naše klienty bavil písničkami, soutěžemi a dalšími aktivitami, za které dostávali hezké ceny. Přálo nám i počasí, takže se opékaly buřty a sladké marshmallow. Program se protáhl do večerních hodin a na závěr se klientům pustil film vlastního výběru. Celý den byl pozitivně naladěný a všichni jsme si ho náramně užili. V případě zájmu o další aktivity našeho centra sledujte náš facebook: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry, kde najdete plakáty a veškeré ostatní informace o nadcházejících aktivitách. 

Karolína Frydrychová 

Vedoucí NZDM Manhattan Odry 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry