Občanská poradna – semináře na téma dluhové problematiky

Občanská poradna Charity Odry ve spolupráci se Základní školou Komenského v Odrách realizovala v rámci prevence předluženosti a zvyšování finanční gramotnosti semináře na téma dluhové problematiky. Toto téma bylo vybráno jako reakcí na předluženost přímo v Odrách a místních částech, která v roce 2019 činila 10,87 %. Semináře se účastnili žáci devátých tříd, kteří byli na praktických případech seznámeni s tím, jak se mohou lidé dostat do dluhových pastí a jaké jsou možnosti jejich řešení. Byly jim vysvětleny náležitosti úvěrových smluv a obecně na co si dát pozor např. výše úroků, termíny splatnosti, nebankovní společnosti a jejich nečisté praktiky, ad. Bylo apelováno na důležitost včasného řešení nepříznivé situace a závazků. Žákům byly předány kontakty na pracovnice, na které se v případě potřeby nebo dalších dotazů mohou obrátit. V rámci zpětné vazby od žáků bylo zjištěno, že se dozvěděli spoustu nových informací, které mohou do budoucna využít a které nevěděli (např. na co si v životě dávat pozor a jak hospodařit s penězi. Na co všechno si mají dát pozor, než si vezmou úvěr. Co znamená exekuce a co exekutor může. Jaké jsou výhody a nevýhody půjček a na jaké společnosti se obracet. Co dělat, když mají nějaký problém.)

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry