Návštěva z Caritas Europa

Při prohlídce nových domů vystavěných po povodních 2009 v Jeseníku n. O.

Dne 20. 7. 2010 navštívil Charitu Odry pan Matthias Schmidt-Eule, který je německým zástupcem v Komisi pro humanitární pomoc při Caritas Europa. Pan Matthias Schmidt-Eule prováděl evaluaci projektu „Povodně 2009“. Cílem jeho cesty se

Při jednání v Charitě Odry

bylo podívat na výsledky spolupráce s Charitou ČR při a po povodních 2009 a získat nové poznatky a zkušenosti, které by se daly využít v Německu a v dalších zemích. Projekt „Povodně 2009“ byl hrazen z prostředků Deutsche Caritasverband za spoluúčasti Charity Česká republika. Pana Matthias Schmidt-Eule doprovázeli republikový koordinátor projektu Robert Neugebauer, diecezní koordinátor Mgr. Martin Hořínek a diecézní spolupracovník pro regiony Jesenicka n. O. a Novojičínska pan Jiří Rosenstein. Charita Odry ve spolupráci s Diecezní charitou ostravsko-opavskou po povodních 2009 zajišťovala postiženým obyvatelům v letních měsících bezplatnou stravu pro obyvatele Jeseníku nad Odrou.

Petr Kučerka

ředitel

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry