Výběrové řízení na funkci ředitel/ka Charity Hodslavice

logoDiecézní charita ostravsko-opavská vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel/ka Charity Hodslavice. Požadovanými kvalifikačními předpoklady jsou vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, odbornost sociálního pracovníka podle § 110 zákona o sociálních službách, zkušenosti s čerpáním dotací a grantů, řidičský průkaz sk. B, morální bezúhonnost, základní znalost sociálního učení Katolické církve a sociální problematiky, komunikativnost a smysl pro odpovědnost, sociální cítění a empatie. Předpokládaný pracovní úvazek: max. 0,75 (možné postupné navýšení do 1).

Více informací naleznete zde.

Zájemci mohou zaslat své písemné přihlášky nejpozději do 20. 8. 2010 na adresu Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava (na obálku uveďte „Výběrové řízení – neotvírat!“)


Martin Hořínek

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry