Nízkoprahové zařízení Manhattan se zapojilo do projektu „Krabice od bot“

Naše zařízení se v letošním roce zapojilo do projektu „Krabice od bot“.  Sběrným místem ve městě Odry byla Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České. Do této sbírky se zapojily nejen všechny třídy a školy, ale také velká část pedagogů a dalších pracovníků školy. Celkově se vybralo 63 balíčků.  Děkujeme Mgr. Janě Tymlové za zorganizování této krásné a úžasné akce a za možnost se této akce účastnit a potěšit nespočet dětí a rodin ve městě Odry a okolí.  Pracovníci NZDM Manhattan Odry začátkem prosince balíčky vyzvedli a následně rozvezli i dalším zapojeným institucím – Klubu Zvoneček Odry a Odboru sociálních věcí MěÚ Odry. I letos, tak jako každý rok, jsme navštívili těsně před Vánoci předem vytipované rodiny a snažili se jim zpříjemnit vánoční svátky v jejich mnohdy tíživé situaci.  Díky tomuto projektu jsme tedy mohli v letošním roce udělat vícero dětem bohatší a veselejší Vánoce.  Děkujeme všem příznivcům a dárcům, kteří se podílí na naší každoroční akci – Vánoce pro všechny děti. 

Bc. Karolína Frydrychová
NZDM Manhattan Odry

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry