Předvánoční aktivity na NZDM Manhattan

Poslední měsíc v roce se u nás vždy točí kolem vánočních svátků a aktivit s nimi spojené. Vzhledem ke sněhové nadílce byl začátek prosince o něco hezčí. První prosincové pondělí jsme se společně s klienty vydali na rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Odrách. Mikulášská nadílka u nás probíhá dvojího druhu. Už třetím rokem jsme ji podnikali jak v terénu, tak u nás v zařízení pro klienty. V úterý, 5. prosince jsme se jako Mikuláš a jeho parta vydali v odpoledních hodinách do terénu, kde jsme svou návštěvou poctili 18 rodin a jejich ratolestí. Tímto chceme poděkovat za zájem, velmi nás těší. O den později, 6. prosince máme menší nadílku i pro klienty našeho zařízení. Tentokrát jsme tuto aktivitu spojili s pečením a zdobením perníčků, kdy balíčky dostali klienti, kteří nás ten den navštívili a měli připravenou básničku.  Poslední dny před svátky jsme věnovali předvánočnímu FIFA turnaji, a také vánočnímu setkání, kdy si s klienty společně srkáme nealko punč, hrajeme hry s vánoční tématikou, povídáme si, reflektujeme celý rok a také zjišťujeme, co by klienty bavilo či zajímalo v roce příštím.

Bc. Karolína Frydrychová
NZDM Manhattan Odry

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry