O dluhové pasti

Všude kolem nás jsou jen upoutávky na úvěry. Čtete noviny, najdete reklamu na úvěr, přihlašujete se na e-mail, objeví se reklama na úvěr. Snadno se můžeme nechat zlákat upoutávkami, vždyť přeci vypadají tak výhodně, peníze budeme mít rychle a snadno. Jak lákavé. Půjčíme si tedy. Najednou se změní situace, přijdeme o práci nebo přijde nemoc a my nemůžeme splácet své závazky. Nevíme co dál, vezmeme si tedy další úvěr, abychom zaplatili ten první a už jsme v tom až po uši, dostali jsme se do dluhové pasti. Najednou chodí upomínky, výzvy, tlak na zaplacení roste až přijde exekuce. Z příjmů nám strhávají nemalé peníze, tak tak nám ze zbytku zůstává na základní životní potřeby, ale cesta z tohoto kruhu je v nedohlednu. Cítíme tlak a jsme ve stresu. Co budeme teď dělat? Kdo nám pomůže? Na koho se můžeme obrátit?

Jako příklad naší práce si přečtěte příběh paní Emy.

Paní Ema byla šťastná, zamilovaná, s partnerem budovali své rodinné zázemí. Ema si vzala půjčku na opravu bytu 150.000,-Kč, aby vytvořila teplo rodinného krbu pro sebe, partnera a dceru, která se jim narodila. Tyto půjčky splácela společně se svým partnerem. Osud paní Emě však nepřál a po nějaké době se s partnerem rozešli. Paní Ema najednou zůstala sama na placení půjčky, jejíž splátka byla vysoká. Půjčila si tedy další peníze, aby mohla rychle zaplatit první splátku. Najednou se ocitla v situaci, kdy se svým příjmem 12.000,- Kč neměla na zaplacení nájmu bytu, živit sebe, dceru a ještě hradit splátky, které převyšovaly její příjem. Přestala tedy platit. O pár let později po několika neúspěšných výzvách najednou začali paní Emě srážet ze mzdy jednotlivé závazky, které již přešly do exekuce. Výše veškerých jejich dluhů nyní činila 350.000,- Kč. Paní Ema věděla, že pokud s tím něco neudělá, bude takto splácet ještě mnoho let. Také myslela na svou dceru, které by chtěla dopřát víc, než si nyní mohla dovolit. Rozhodla se tedy navštívit naši poradnu, aby zjistila, jaké má možnosti.

Když jsme si v poradně vyslechly příběh paní Emy, hledaly jsme spolu s ní vhodná řešení její situace. Jedním z nich, bylo podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, zkráceně osobní bankrot. Paní Emě byly vysvětleny podmínky osobního bankrotu, její výhody i nevýhody. Paní Ema zjistila, že za 5 let, kdy bude sice muset vyjít s nezabavitelnou částkou 9.100 Kč, zaplatí věřitelům 31% svých závazků ve výši 109. 000 Kč. Po těchto 5 letech a řádného plnění podmínek jí bude odpuštěn zbytek dluhu 241.000 Kč a paní Ema bude moci se svou dcerou začít od začátku bez dluhů. Toto řešení se paní Emě zamlouvalo, začala tedy s námi spolupracovat. Společně jsme na schůzkách dali dohromady její

závazky a podklady potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení. Toto se nám během pár dní podařilo a my jsme mohly sepsat návrh. Po spolupráci s paní Emou jsme návrh podaly ke Krajskému soudu v Ostravě. Netrvalo dlouho a návrh byl u soudu povolen. Paní Emě každý měsíc zůstává nezabavitelná částka a zbytkem platí své závazky.

Paní Ema je nyní klidnější, nevyvíjejí na ni nátlak exekutoři a věřitelé, jež cítila před podáním návrhu. Její životní úroveň se zvýšila a ona nyní může své dceři dopřát více, než mohla před podáním návrhu. S paní Emou jsme pravidelně v kontaktu a jsme moc rády, že se jí i její dceři dobře daří.

Přišel Vám příběh paní Emy povědomý? Dostali jste se do podobné situace? Nebo znáte někoho, kdo je v této situaci?

Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás, spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.

Odborná sociální poradna zaměřená na dluhovou problematiku Odry

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry