Občanská poradna Odry – Vývoj počtu exekucí v Odrách a okolních obcích v letech 2016 a 2019

Občanská poradna Odry působí pod Charitou Odry již šestým rokem a pomáhá zdarma předluženým lidem nebo těm, kterým předlužení hrozí. Za dobu svého působení poradna poskytla pomoc 600 klientům, kteří se ocitli v krizi. Tato pomoc se týkala zpracování insolvenčního návrhu, vypracování splátkového kalendáře, zjištění výše a počtu závazků klienta a tak dále. Tato pomoc přináší úlevu nejen klientům, ale i obcím vzhledem k tomu, že klienti jsou motivováni svou předluženost řešit, a tak se aktivně zapojují do pracovního života. Poradna spolupracuje s Úřadem práce, místními zaměstnavateli a také základními a středními školami na prevenci zadluženosti. Dle následujícího grafu je zřejmé, že míra předluženosti ve většině obcí klesá, zvláště pak v Odrách. Bohužel musíme počítat také se současnou epidemií Covid-19, kdy pravděpodobně naroste počet osob, které se budou potýkat s existenčními problémy.

Zdroj dat: mapaexekuci.cz

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry