Odstraňování následků po bleskové povodni stále pokračuje-první využití humanitárního skladu v Odrách

14.5.2013

Ostrava/Studénka.  Diecézní charita ostravsko – opavská poskytla občanům města Studénky, kteří byli zasaženi bleskovou povodní, vysoušeče a čistící prostředky k úklidu zatopených prostor.

Ve středu 8. května v odpoledních hodinách  zasáhla město Studénka vlna přívalových dešťů, která způsobila bleskovou povodeň.Z břehů se vylil Butovický potok protékající Studénkou a zatopil sklepy přilehlých domů, zahrady a komunikace.  Zasaženo bylo také pobytové zařízení pro seniory Charity Studénka. V Domově sv. Anny  byl zatopen suterén, strojovna výtahu,  parkoviště a zahrada.

„Ihned po zjištění  situace se naši zaměstnanci pustili do odstraňování následků povodně. Na pomoc přijeli místní hasiči, kteří odčerpávali vodu ze zaplavených prostor. Ve čtvrtek a pátek jsme zasažené prostory čistili od všudypřítomného bahna a zjišťovali škody. S úklidovými pracemi nám pomáhali i  dobrovolníci.  Mimo naše vlastní úklidové prostředky jsme využili oblastního humanitárního skladu spravovaného Charitou Odry, který je součástí integrované služby mimořádné pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. Pracovník humanitárního skladu nám dovezl vysoušeče a úklidové pomůcky. O možnosti využití vysoušečů a úklidových prostředků z humanitárního skladu pro všechny postižené povodní byli informováni i pracovníci integrovaného záchranného systému města.  Na základě jejich šetření a požadavků obyvatel je poskytována pomoc všem, které blesková povodeň zasáhla. “ uvedla Ing. Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka.

V roce 2010 postihly území Moravskoslezského kraje rozsáhlé povodně. Bylo postiženo rozsáhlé území podél toku Ostravice, Olše, Odry v důsledku podmáčení došlo k sesuvům půdy v oblasti Dolních Domaslavic. Na Ostravsku, Frýdecku, Bohumínsku a Karvinsku vytvořila voda rozsáhlá jezera. Diecézní charita ostravsko – opavská, pod kterou Charita Studénka patří, proto pro případ podobných událostí vybudovala pro 17 svých oblastních charit systém humanitárních skladů.

„V současné době můžeme využívat čtyři oblastní humanitární sklady, které jsou rozmístěné na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka a Centrálního skladu v Ostravě Koblově. Máme tak možnost okamžitě materiálně pomoci lidem zasaženým například povodní nebo požárem.“ uvedl Mgr. Martin Okáč, vedoucí pro řešení mimořádných událostí.

 

Kontakt: Ing. Jana Hajnová, PR aktivity

Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, tel.: 733 741 036 e-mail: jana.hajnova@caritas.cz

Možnosti oblastního humanitárního skladu Charity Odry

 

Napsat komentář

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry