Diecézní pouť charit 2013

Ve středu 15. května se uskutečnila Diecézní pouť Charit ostravsko-opavské diecéze do Městečka Milosrdenství v Branicích v Opolském vojvodství, které leží na Polské straně hranic mezi Opavou a Krnovem, poutní mši svatou v Bazilice Svaté Rodiny celebroval František V. Lobkowicz biskup ostravsko-opavský, následovala přednáška o Josefu Martinu Nathanovi zakladateli Městečka Milosrdenství, který zde v roce 1898 s pomocí řádových sester zakládá Pečovatelský a léčebný ústav pro psychicky nemocné. V průběhu čtyřiceti let jeho působení bylo v Branicích vybudováno na ploše 12,5 ha 23 pavilónů pro umístění nemocných osob. Ústav měl kapacitu 2000 lůžek. V době největšího rozkvětu v něm pracovalo 9 lékařů, 130 řeholních sester a 250 osob personálu. Areál nemocnice měl parkovou úpravu. Bylo v něm hřiště s kolotočem, střelnicí a houpačkami, altánky pro posezení a další pro odpočinek vhodná zařízení, k dispozici byla kuželna i tenisové kurty. Konala se zde divadelní představení, na kterých se podíleli svým uměním i pacienti. V rámci areálu bylo kino, konaly se zde koncerty a také taneční zábavy. O nedělích a svátcích hrával dechový orchestr složený z nemocných. Ústav dělal dojem lázeňského sanatoria. Jeho centrem-srdcem- byla bazilika Svaté Rodiny. Po seznámení s historií a současností tohoto místa a společném občerstvení všech poutníků, byla možnost si části komplexu také projít a prohlédnout s průvodcem.

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry