Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Na základě podané žádosti a na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č.150/2017 obdržela Charita Odry, středisko ošetřovatelská služba od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nadační příspěvek ve výši 26.000,-Kč na projekt „Rozvoj a zkvalitnění materiálního vybavení ošetřovatelské služby a mobilního hospice a pořízení vysokého chodítka k nácviku chůze pro seniory“.  

Poskytnutý nadační příspěvek byl čerpán na konci roku 2017 a byl použit na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu pro terénní ošetřovatelskou službu, díky které mohou naši klienti co nejdéle setrvat v jejich přirozeném domácím prostředí. Zakoupené vysoké chodítko je využíváno v rámci rehabilitačního ošetřování pro seniory a k rozvoji soběstačnosti. 

Opravdu si vážíme každé pomoci a podpory ze strany Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a ze srdce děkujeme. 

S poděkování a úctou.                                                         Bc. Renata Sedláková 

vrchní sestra 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry