Pomoc Ukrajině

V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Současná eskalace bojů dramatickou situaci v zemi ještě dále prohlubuje. Další desítky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím v postižených oblastech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.

Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. 

Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě pomáhá na Ukrajině svými projekty aktuální informace o situaci z těchto míst se můžete dozvědět na těchto stránkách: https://www.adoptujsi.cz/aktuality/aktualni-zpravy-z-mist-kde-pusobime/

Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době rozhodnou pomoci

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry