S čím vám může pomoct Ošetřovatelská služba

Pro klienty:

 • 7 DNÍ V TÝDNU, 365 DNÍ V ROCE
 • ošetřovatelskou péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry
 • na základě indikace praktického lékaře a lékaře při hospitalizaci
 • je poskytována všem věkovým, indikačním i diagnostickým skupinám pacientů, je určena stejně tak dětem, lidem v produktivním věku i seniorům
 • ošetřovatelská péče se hradí z fondu veřejného zdravotního pojištění daného klienta
 • naše organizace má podepsané smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami (VZP, RBP, OZP, VOZP, ČPZP, ZP MVČR)
 • poskytujeme ošetřovatelskou péči u krátkodobě i dlouhodobě nemocných ve vlastním sociálním prostředí
 • na území: Oderska, Fulnecka a Suchdolska

Výkony:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, sputum)
 • převazy dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran apod.
 • aplikace injekcí, inzulínu, Fraxiparinu, infuzí apod.
 • rehabilitační ošetřování, nácvik chůze, soběstačnosti, zvýšení svalové síly a zlepšení hybnosti všech končetin např. po CMP, TEP kýčelního kloubu, kolene, u Parkinsonovy choroby apod.
 • péče o stomie, nefrostomie, tracheostomie, PICC katétr, PEG, PEJ, apod.
 • péče o močové katétry, výměna močových katétrů u žen apod.

Kontakt:
 
Bc. Renata Sedláková, vrchní sestra
Hranická 162/36, 742 35 Odry
Telefonní kontakt: 737 805 304
email: renata.sedlakova@odry.charita.cz

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry