Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká republika se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěvkem na účet, ale také formou DMS.

„Vyhodnocujeme povodňovou situaci a jsme připraveni pomoci při odstraňování povodňových škod a lidem v jejich tíživé životní situaci,“ řekl dnes Lukáš Cyurylo, ředitel Charity ČR. „V rámci naší sítě, která zahrnuje 340 místních poboček, zjišťují naši pracovníci i v terénu, kde bychom mohli zasáhnout, jestliže se tam pomoci nedostává.“

Charita ČR je připravena nabídnout svou bohatou síť poraden, psychologických týmů, ale následně také humanitárních skladů s možností zapůjčení vysoušečů a podobně. Lidé zasažení velkou vodou najdou také užitečné rady na webu povodne.charita.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace o zapojení Charity ČR do pomoci.

V případě potřeby, prosíme, kontaktuje jednotlivé diecézní Charity, mapu a kontakty naleznete nawww.charita.cz. Centrální informace od pondělí v pracovní době podá Oddělení pro tisk a komunikaci Charity ČR na telefonu: 296 243 341.

Konta pro pomoc:

Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem povodní. Přispet lze na:

Sbírkové konto Charity ČR
číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny
VS 906
– Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovské konto Charity ČR
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny
VS 906
– Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovská SMS
DMS CHARITAPOMOC
na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Charita ČR a její místné pobočky již aktivně pomáhaly lidem s následky velkých povodní v roce 1997 a 2002 a řady dalších záplav. Podrobněji zde.

Vyhodnocením okamžité i následné pomoci se bude také zabývat koncem týdne nejvyšší orgán Charity Rada ředitelů.

 

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry