Přednášky pro žáky v rámci prevence předlužení

Občanská poradna v rámci svých činností realizovala v měsíci březnu na Základní škole Komenského v Odrách přednášky pro žáky 8. a 9. tříd v rámci prevence předlužení na téma „Půjčkou do exekuce“.

Žáci byly seznámeni s riziky, která plynou s neuváženým využíváním finančních prostředků prostřednictvím půjček a zároveň jim byly zodpovězeny jejich dotazy, týkající se daného tématu.

Na praktických příkladech byly seznámeni s náležitostmi úvěrových smluv a zvláštní pozornost byla věnována rizikům plynoucím z uzavírání nebankovních půjček.

Věříme, že příklady z praxe byly pro žáky poučné a v budoucím životě se případných chyb v oblasti půjček vyvarují.


Ing. Michaela Dlabajová
vedoucí služby

Copyright © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Charita Odry